Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 4 av 11Edda03 / 2012 (Volum 99)

På andra sidan språket – Revolt, tomrum och död i Agneta Enckells tre första diktsamlingar

tatjana.brandt@helsinki.fi

Tatjana Brandt, FM, er doktorand i nordisk litteratur ved Helsingfors universitet, ansatt som forsker og sekretær for Litteraturvetenskapliga nämnden ved Svenska litteratursällskapet i Finland. Hun er også anmelder for Huvudstadsbladet och har gitt ut diktsamlingen Roo, Helsingfors: Schildts 2001. Hennes siste publikasjoner er: «Kroppen med de dubbla pulsarna. Karneval och tomrum i Ann Jäderlunds diktsamling Snart går jag i sommaren ut» i Tidskrift för litteraturvetenskap 1/ 2011. Adr.: Köpingsvägen 15 A 6, 00320 Helsingfors, Finland.

  • Side: 215-233
  • Publisert på Idunn: 2012-09-20
  • Publisert: 2012-09-20

Den här artikeln erbjuder en analys av den finlandssvenska poeten Agneta Enckells tre första diktsamlingar Förvandlingar mot morgonen (1983), rum; berättelser (1987) och Falla (Eurydike) (1991). Den försöker visa att Enckell utgår från en vision om poesins emancipatoriska möjligheter som är nära besläktad Julia Kristevas. I likhet med Kristeva tänker sig Enckell att det gängse patriarkala språket har en tendens att tränga undan kvinnliga erfarenhet och begär och att poesin har en unik potential att ge uttryck åt dessa erfarenheter genom ett nytt och frigjort poetiskt språk. Likväl visar sig denna förhoppning vara svår att infria. Genom att läsa Enckells diktsamlingar i kronologisk ordning försöker jag peka på en utveckling där hennes poesi i allt högre grad ger upp hoppet om ett nytt språk och i stället kommer att vrida sig kring pauserna och tomrummen i språket, och i sista hand kring döden. Jag uppmärksammar särskilt Enckells konsekventa användning av mellanslag och cesurer i texten som tecken på den frånvaro i det gängse språket som poesin hoppas kunna artikulera.

Nøkkelord: Agneta Enckell,Julia Kristeva,patriarkalt språk,tomrum,metapoesi

On the Other Side of Language Revolution, Pause and Death in Agneta Enckell's early poetry

This article is an analysis of the first three volumes of poetry published by the Finland-Swedish poet Agneta Enckell, Förvandlingar mot morgonen (1983), rum; berättelser (1987), and Falla (Eurydike) (1991). It is an attempt to show that Enckell is guided by a vision of the emancipatory possibilities of poetry similar to that of Julia Kristeva. Like Kristeva, Enckell believes that our traditional patriarchal language has a tendency to repress female experiences and desires, and that poetry has a unique potential to bring such experiences to expression by way of a new and liberated poetic language. However, this expectation will prove hard to fulfil. In reading Enckell's early books in chronological order I am trying to lay bare a development such that the hope of a new language gradually fades and gives way to a poetry circling around the pauses and voids of language - and ultimately around death. In this I pay special attention to Enckell's consistent use of spacings and caesuras in the text as signs of the privations of language that poetry hopes to articulate.

Keywords: Agneta Enckell, Julia Kristeva, patriarchal language, void, metapoetry
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon