Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 2 av 13Edda02 / 2012 (Volum 99)

Om å bære dødens tyngde – Fotografier og visuelle fortellestrategier i Gaute Heivolls roman Himmelarkivet

unni.langas@uia.no

Unni Langås (f. 1957), professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder. Har publisert Forandringens former. En studie i Liv Køltzows forfatterskap (1998), Tanke til begjær. Nylesingar i nordisk lyrikk (sammen med Sigrid Bø Grønstøl, 2001), Kroppens betydning i norsk litteratur 1800–1900 (2004), Dialog. Eldrid Lundens dikt 1968–2005 (2007) og Dialogues in Poetry. An Essay on Eldrid Lunden (2010). Har også redigert Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag (2005), Samspill mellom kunstartene. Modernisme i nordisk lyrikk 4 (sammen med Hadle Oftedal Andersen og Per Bäckström, 2010), Til rette ektefolk. Holdninger til homofili og ekteskap (sammen med Paul Leer-Salvesen, 2011) og vært medredaktør av Nordisk kvindelitteraturhistorie, bind IV (1997) og Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Unni Langås er styreleder for Norges forskningsråds Program for kjønnsforskning (2008–2012) og leder sammen med førsteamanuensis Ingrid Nielsen et tverrfaglig prosjekt om traumelitteratur.

Adr.: Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder, postboks 422, N-4604 Kristiansand, tlf. 38142075, e-post: unni.langas@uia.no.

Himmelarkivet (2008) av Gaute Heivoll føyer seg inn i en internasjonal fiksjonslitteratur som behandler hendelser fra andre verdenskrig, og som tematiserer spørsmålet om hvordan de traumatiske hendelsene kan omtales og forstås. Sentrale virkemidler er bruken av bilderelaterte innslag, og artikkelens intensjon er å tolke betydningen og effekten av disse. Argumentet er at de på den ene siden fungerer som dokumenter som underbygger autentisiteten til det som blir fortalt, og på den andre siden at disse visuelle fortellestrategiene blir utfordret av romanens fiksjonstrekk. Tematikkens dype alvor synes dessuten å stille særlige krav til etisk refleksjon, og analysen viser hvordan verken fiksjon eller fakta strekker til når romanens forteller skal berette om traumatiske hendelser og deres følger.

Nøkkelord: Gaute Heivoll,holocaustlitteratur,traumefortelling,dokumentarisk litteratur,fotografisk representasjon,ekfrase,tekst-bilde

Carrying the Burden of Death: Photography and Visual Narrative Strategies in Gaute Heivoll's -Himmelarkivet

Himmelarkivet (2008) by Gaute Heivoll is part of an international trend of fiction concerned with traumatic events from World War II reflecting on the question of how these events should be described and understood. One main narrative device in the work is the use of image-related elements, and the goal of this article is to interpret their significance and effect. On the one hand, the argument is that they work as documents confirming the authenticity of the narrative and, on the other, that these visual narrative strategies are challenged by the fictional aspects of the novel. The deeply serious nature of the subject matter seems to require unique ethical reflection, and the analysis shows how neither fiction nor facts suffice when the narrator is faced with traumatic events and their consequences.

Keywords: Gaute Heivoll, Holocaust literature, trauma narrative, documentary fiction, photographic representation, ekphrasis, text-image
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon