Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvorfor trompet? – Om tittelen på Petter Dass’ nordlandsbeskrivelse

Jon Haarberg, dr.art., professor i allmenn litteraturvitenskap, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo. Arbeider for tiden med en tekstkritisk, kommentert utgave av Petter Dass’ Katekismesanger; skrev sist om Petter Dass i Edda 3/2010. Adr.: UiO, ILOS Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo. E-post: jon.haarberg@ilos.uio.no

Det viser seg, når man går overleveringen av Petter Dass’ berømte dikt nærmere etter i sømmene, at den kanoniserte tittelen Nordlands Trompet neppe beror på dikteren selv, men på en senere filologisk smaksdom. Artikkelens første del redegjør for hvordan dette kan ha skjedd. I artikkelens annen del lanseres en ny tolkning av den metaforiske tittelen på grunnlag av forestillingen om «den stoiske dikter-trompeten», som var gjort behørig kjent i og med Birgitte Thotts oversettelse av den romerske filosofen Senecas brev, utgitt i 1658. Tittelen Nordlands Trompet kan på denne bakgrunn forstås som «en bekjentgjørelse av Nordland på vers».

Nøkkelord: Petter Dass,Nordlands Trompet,tekstkritikk,tittel,Seneca,Birgitte Thott

Why trumpet?

On the title of Petter Dass’s topographical description of Nordland

On closer inspection it appears that the title of Petter Dass’s celebrated description of Nordland, Nordlands Trompet, is probably not a product of the poet’s own pen. More likely it has been invented by some middleman for commercial purposes and then sanctioned by a series of editors. The first part of the article accounts for the transmission and canonization of this title. In the second part, the author proposes a new interpretation on the basis of the «stoical poet’s trumpet», which became better known in Denmark–Norway with Birgitte Thott’s translation of the Roman philosopher Seneca’s Epistles published in 1658. Accordingly, the title Nordlands Trompet (The Trumpet of Nordland) may be interpreted as «an announcement of Nordland in verse».

Keywords: Petter Dass, Nordlands Trompet, textual criticism, title, Seneca the younger, Birgitte Thott
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon