Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Amor aequabilis, sex og intimitet i Vigdis Hjorths Hjulskift

Jørgen Lorentzen, dr.art. i allmenn litteraturvitenskap, forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere bøker og artikler innen litteraturvitenskap, cultural studies, kjønn og maskulinitet, blant annet Farskapets historie i Norge (Universitetsforlaget 2012); Män i Norden: Manlighet och modernitet 1840–1940 (Lorentzen & Ekenstam, red., Hedemora: Gidlunds förlag 2006); Kjønnsforskning. En grunnbok (Lorentzen & Mühleisen, red., Oslo: Universitetsforlaget 2006) og Maskulinitet (Oslo: Spartacus 2004). Sammen med Wencke Mühleisen leder han forskningsprosjektet «Being Together» ved Universitetet i Oslo. Adr.: UiO, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Postboks 1040 Blindern, 0315 OSLO. E-post: j.l.lorentzen@stk.uio.no

Sammendrag

Artikkelen er en analyse av Vigdis Hjorths roman Hjulskift (2007) med fokus på romanens tematisering av sex og intimitet. Ved bruk av Foucault og Povinelli lanserer artikkelforfatteren begrepet amor aequabilis for å forstå det seksuelle møtet i romanen. Artikkelen viser videre hvordan sex og intimitet kan sees på som uavhengig av hverandre ved at intimitetsproblematikken er langt mer omfattende enn selve sexen, og hvordan intimiteten tematiseres gjennom romanens hovedperson som et møtepunkt mellom selvstyring og selvskaping.

Nøkkelord: Vigdis Hjorth,Hjulskift,intimitet,sex,Foucault,selvstyring,heterotopi

Summary

This analysis of the Norwegian author Vigdis Hjorth’s novel Hjulskift (2007) focuses on sex and intimacy. The article uses both Foucault and Povinelli to launch the concept of amor aequabilis to understand the sexual meeting in the novel, and the degree to which sex and intimacy may be seen as independent of each other. Intimacy must be understood much more widely than sexuality, and through an analysis of the main character in the novel the article shows how intimacy is constituted between governmentalism and self-creation.

Keywords: Vigdis Hjort, Hjulskift, intimacy, sex, Foucault, self-governance, heterotopia
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon