Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Middelalderlige perspektiver på norrøn mytologi – allegorier og typologier

Jonas Wellendorf, PhD, er Assistant professor ved Department of Scandinavian, University of California, Berkeley. Hans tre siste publikasjonar er: «Orð æftir orðe: Literal Translation into Old Norse», NOWELE 62/63, s. 321–349 (2011), «The Interplay of Pagan and Christian Traditions in Icelandic Settlement Myths», Journal of English and Germanic Philology 109, 1 s. 1–21 (2010), «The Attraction of the Earliest Old Norse Vernacular Hagiography», i Saints and Their Lives on the Periphery: Veneration of Saints in Scandinavia and Eastern Europe (c. 1000–1200) (red. Haki Antonsson og Ildar Garipzanov), s. 241–258. Cursor Mundi 9. Turnhout: Brepols (2010). Adr.: E-post: wellendorf@berkeley.edu

Artikkelen beskriver hvordan det var mulig for middelalderens lærde å finne en positiv mening i den førkristne mytologien ved å anvende allegoriske og typologiske tenkemåter. Det opponeres derved mot det synet som hevder at man i middelalderen primært så på de hedenske myter som forvanskninger av den kristne læren. Avslutningsvis argumenteres det for at forbindelsen mellom æsene og Troja ble brakt i stand ved en kreativ kombinasjon av den typologiske tenkemåten med den euhemeristiske læren om at de hedenske gudene egentlig hadde vært alminnelige dødelige.

Medieval Perspectives on Old Norse Mythology – Allegories and Typologies

The article describes how allegorical and typological modes of thinking enabled medieval men of learning to attain a favourable understanding of pre-Christian mythology. Objections are raised concerning the view that pagan myths in the Middle Ages were seen primarily as distortions of Christian doctrine. It is argued that the connection between Troy and the Æsir came about as a result of a creative combination of the typological mode of thinking and the euhemeristic doctrine that the heathen gods had once been mere mortals.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon