Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

J. S. Welhaven: nygrekisk folkpoesi, klassicism, idyll

Pär Sandin er fil. dr., førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen. Disputerte på avhandlingen Aeschylus’ Supplices: Introduction and Commentary on vv. 1–523 (Göteborgs Universitet 2003; andre utgave Lund 2005). Han har også publisert artiklar om fortrinnsvis Aiskhylos og gresk og latinsk poesi. Arbeidar med ei fullstendig kommentert utgåve av Aiskhylos’ De bønnfallende (Supplices). Adr.: UiB, LLE, Pb. 7805, 5020 Bergen. E-post: Par.Sandin@lle.uib.no

De ni gjendiktingene av nygreske folkedikt som Johan Sebastian Welhaven utgav i 1832 må ses dels i lyset av den samtidige filhellenske bevegelse i Europa, dels som influert av Herders teorier om folkekultur, men og som et sidespor fra Welhavens generelle klassisisme. Kildetekstene til gjendiktningene blir her identifisert i samtidige tyske utgaver av nygresk folkepoesi (Wilhelm Müller, Theodor Kind). Et av diktene er ikke en autentisk folkesang, men en pastisj i hellenistisk stil, muligens komponert av Theodor Kind. Welhavens klassisisme er sterkt påvirket av Winckelmann. Diktet ”Formosa” i den siste diktsamlingen må leses som en winckelmannsk-klassisistisk programerklæring mer enn et kjærlighetsdikt. Påvirkning fra hellenistisk idylldiktning kan spores i diktsuiten ”Foraarsdigte” (1839), i diktene ”Alfeland” og ”Freys Elskov” (1848), og i Welhavens gjendiktning av den hellenistiske pastisjen blant de greske folkediktene.

J. S. Welhaven: Modern Greek folk poetry, classicism, idyll

The nine Norwegian translations of Modern Greek folk poetry published by Johan Sebastian Welhaven in 1832 have to be understood in the light of the contemporary philhellenic movement in Europe, as influenced by Herder’s writings on folk culture and, in part, as an excursus of Welhaven’s general classicism. The source texts of the translations are identified here in contemporary German editions of Greek folk poetry (Wilhelm Müller, Theodor Kind). One of the poems is not an authentic folk song but a pastiche in Hellenistic style, possibly composed by Theodor Kind. Welhaven’s classicism is clearly influenced by Winckelmann. The poem “Formosa” in his last collection should be read as a Winckelmannian classicist programme rather than a love poem. The influence of Hellenistic idyllic poetry can be traced in the suite “Foraarsdigte” (1839), in the poems “Alfeland” and “Freys Elskov” (1848), and in Welhaven’s translation of the Hellenistic pastiche among the Greek folk poems.

Keywords: “Alfeland” (poem), ”Alfeland” (dikt), classicism, filhellenisme, folk poetry, folkediktning, “Foraarsdigte” (poem), ”Foraarsdigte” (dikt), “Formosa” (poem), ”Formosa” (dikt), “Freys Elskov” (poem), ”Freys Elskov” (dikt), Herder, Herder, klassisisme, nygresk poesi, Modern Greek poetry, philhellenism, romanticism, romantikk, Johan Sebastian Welhaven, Winckelmann
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon