Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Forfatteren som eksperimentator – Tidsskriftet Ny Jord som tværfaglig kontekst for Knut Hamsuns Sult

Gry Hedin er mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og ph.d.-stipendiat ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Viktigaste publikasjonar: ”Missing links. Om korrespondancer mellom Edvard Munchs Skrik og Darwins ’The Expression of the Emotions in Man and Animals’”, Kunst og Kultur, Oslo Universitetsforlag og Nasjonalmuseet, Oslo, nr. 4, November (2011 under utgivelse), ”Edvard Munch og den samtidige psykologi”, Edvard Munch og Danmark, Ordrupgaard og Hatje Cantz Verlag GmbH & Co. KG, Ostfildern (2009), og ”Kongesønnens Bryllup – En invitation”, Et værk uden grænser. J.F. Willumsens maleri Kongesønnens bryllup 1888 og 1949, J.F. Willumsens Museum, Frederikssund (2009). Adr.: Københavns Universitet, Trekronergade 115, DK-2500 Valby, Danmark. E-post: ghedin@hum.ku.dk

The Writer as Experimentalist. The Periodical Ny Jord [New Earth] as Crossdisciplinary Context for Knut Hamsun’s Hunger

In 1888, Knut Hamsun published what was later to become the second part of Hunger in the Danish periodical Ny Jord. This text has been almost entirely ignored by researchers. The article examines Ny Jord as a cross-disciplinary context for understanding issues such as decadence, religion and genre in Hunger, all of which have attracted renewed attention during the past ten years.

Lasting only a year and a half, Ny Jord was short lived, but during this time a renewal of literature through a revitalization of its relation to the natural sciences was on the agenda. Key issues in the natural sciences were discussed, including a re-evaluation of Darwin and an emphasis on existential and methodological aspects of his theory. Situating Hunger in this context, the article discusses how Hamsun addresses the Darwinian notion of the struggle for existence, but at the same time questions the scientific methods of inquiry, which include an intention to reduce complexity and control the unstable human psyche.

Keywords: Hamsun, Hunger, Sult, Ny Jord, Darwin, natural sciences, naturvitenskap, psychology, psykologi

Det kan overraske, at man i Hamsun-forskningen ikke har gitt den første versjon af Sult mer oppmerksomhet. Hamsuns publisering i tidsskriftet Ny Jord av det, som skulle bli bokens annet stykke, er med enkelte unntak oversett i forskningen. En analyse af teksten og dens kontekst kan imidlertid belyse noen av de problemstillinger, som er blitt reist de seneste ti år omkring dekadanse, religiøsitet og genre i Sult.

I det korte halvår Ny Jord eksisterte satte det dagsordenen for en fornyelse av litteraturen med fokus på dens forhold til naturvitenskapen. Dette skjedde parallelt med, at Darwin ble relansert med fokus på de eksistensielle og metodologiske aspekter af hans teori. Med utgangspunkt i denne konteksten vil det bli diskutert, hvordan Hamsun fortolker Darwins begrep kampen for tilværelsen, men samtidig problematiserer naturvitenskapens metoder, herunder dens forsøk på å redusere verdens kompleksitet og stabilisere det menneskelige subjekt.

Keywords: Hamsun, Hunger, Sult, Ny Jord, Darwin, natural sciences, naturvitenskap, psychology, psykologi
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon