Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 4 av 11Edda03 / 2011 (Volum 98)

Et sant og ekte liv i en falsk og narkoman verden – Begjær, produksjon og identitet i Thure Erik Lunds Myrbråtenfortellinger (1999–2005)

Andreas G. Lombnæs, dr.philos, professor i nordisk litteraturvitenskap. Aktuelle publikasjoner: «Menneskets natur. Individualitet og totalitet hos Henrik Wergeland og Henrich Steffens», «Det glemte. Språklig materialitet i Gunnar Wærness [grafiske dikt]: Bli verden (2007)». Prosjekter: «Skapelse» og «Problematiske subjekter – fra Gisle Sursson til Tomas Olsen Myrbråten». Adr.: Institutt for nordistikk og mediefag, Universitetet i Agder, Serviceboks 422, N-4604 Kristiansand. E-post: andreas.g.lombnas@uia.no

Thure Erik Lunds Myrbråtenfortellinger kan leses som galgenhumoristiske skildringer av samtidens Norge, analyser utført gjennom en særegen stil og svært forskjellige skrivemåter. Lund parodierer vår postmoderne tilstand liksom de regressive utopier den avføder. Artikkelen fokuserer på subjektdannelsens vilkår i et samfunn der tradisjonelle verdier og samfunnsformer er avløst av markedskrefter. I lys av Deleuze og Guattaris fremstilling, i Anti-Ødipus, av sammenhengen mellom schizofreni, begjær og produksjon er det mulig å øyne en frigjøringsstrategi i Myrbråtens eksesser. Det gjelder å bryte opp fra en låst situasjon og orientere seg mot noe som den gamle motsetningen kan ha skjult.

A True and Genuine Life in a False and Addicted Society. Desire, production, and identity in Thure Erik Lund’s Myrbråten stories (1999–2005)

Thure Erik Lund’s Myrbråten stories may be read as grim and funny descriptions of (post)modern Norway – anatomies made by means of highly ideosyncratic style(s). The postmodern condition is ridiculed along with the regressive utopias it engenders. The essay highlights the terms of subject formation in a society where traditional values and social forms have given way to forces of the marked. By way of Deleuze and Guattari’s coupling in L’Anti-Œdipe of schizophrenia, desire and production, it is possible to discern a strategy for emancipation in Myrbråten’s outrages. It amounts to breaking up a deadlocked situation and orienting oneself in the direction of the unknown that the old antagonism may have obscured.

Keywords: Norwegian literature, Thure Erik Lund, subject formation, subjektsdannelse, begjær, desire, schizoanalysis, schizoanalyse
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon