Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 3 av 13Edda02 / 2011 (Volum 98)

Markens døde - Forbrytelse og straff i Knut Hamsuns Markens Grøde

Bjarne Markussen, dr.art., er førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap, Universitetet i Agder. Har utgitt artikler og bøker om ulike litterære emner. Siste bok: Rettshistorier. Foreldre og barn i litteratur, film og lovgivning, Unipub forlag, Oslo 2008. Adr.: Universitetet i Agder, Fakultet for humanistiske fag, Postboks 422, 4616 Kristiansand. E-post: Bjarne.Markussen@uia.no

Artikkelen tar for seg Knut Hamsuns engasjement for å bekjempe barnedrap i Norge, et engasjement som kom tydeligst til uttrykk i den såkalte barnemorddebatten (1915–1916) og i romanen Markens Grøde (1917). I debattinnleggene retter Hamsun sterk kritikk mot både forbryterske mødre og milde dommere, og argumenterer for gjeninnføring av dødsstraff som kriminalpreventivt virkemiddel. I romanen videreføres kritikken, men her skildres barnemorderne Inger og Barbro på en mer nyansert måte. Begge reintegreres i det sosiale livet i marken. Romanen representerer en annen tilnærming til spørsmålet om forbrytelse og straff. Hamsun tvinges her til å undersøke de personlige motivene og det nettet av omstendigheter som fører frem til forbrytelsene. Som «litterær dommer» utøver han en form for stoisk mildhet, ved å la formildende omstendigheter og flere stemmer komme til uttrykk. I en teoretisk diskusjon om mildhet og romanform, dras det veksler på Seneca, Martha Nussbaum, Mikhail Bakhtin og Arild Linneberg.

Infanticide Crime and Punishment in Knut Hamsun’s Growth of the Soil

The article investigates Knut Hamsun’s struggle against infanticide in Norway as manifested partly in newspaper articles (1915-16) and partly in the Nobel Prize winning novel Growth of the Soil (1917). In the newspaper articles, Hamsun aims his harsh criticism at criminal mothers and mild judges, and argues for the death penalty. In the novel, however, Inger and Barbro are portrayed in a more sophisticated manner. Rather than being sentenced to death, they are rehabilitated. The novel seems to provide a distinctive approach to crime and punishment, forcing Hamsun to investigate the personal motives and the web of circumstances in which the crime is committed. As a «literary judge» he exercises a kind of «stoic» mildness rather than cruelty. In the theoretical discussion about mildness and novelty, Seneca, Martha Nussbaum, Mikhail Bakhtin and Arild Linneberg are referred to.

Keywords: crime, Growth of the Soil, Hamsun, infanticide, law and literature
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon