Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 2 av 13Edda02 / 2011 (Volum 98)

«En fri og skarp Kritik» – Jacob Baden og litteraturkritikken i Kritisk Journal 1767––1779

Eiliv Vinje, dr.art., tilsatt ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen, som redaktør for en digitalutgave av Holbergs verk. Ved siden av en avhandling og flere artikler om Holberg har han utgitt lærebøkene Forteljing og skriveopplæring (1989) og Tekst og tolking (1993). Han var redaktør av fagtidsskriftet Norsklæraren 1985–1987. Adr.: Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Postboks 7805, 5020 Bergen. E-post: eiliv.vinje@lle.uib.no

Dette er ei undersøking av Kritisk Journal (1767–79), med fokus på den rolla som redaktør Jacob Baden spelte. Artikkelen legg vekt på historiske føresetnader. For det første dei restriksjonar som øvrigheita la på prenta publikasjonar. Under eit sensur-regime verka Baden med til å utvikla ein kritikk som var meir open og direkte enn det ein hadde sett tidlegare. Dernest dei borgarlege yrka Baden hadde. Han var skolemann og språkmann, og begge desse yrka pregar meldingane hans. Og for det tredje den aukande interessa for skjønnlitteratur i samtida. Baden, som hadde tatt del i diskusjonen om dei skjønne kunstar og vitskapar, gav stor plass til omtale av diktekunst. Mot slutten av artikkelen er det ei drøfting av hans estetisk-teoretiske posisjon. Denne er utydeleg. Den teoretikar han etter eige utsegn står mest i gjeld til, er Charles Batteux. Men det som særleg inspirerer hos franskmannen, er orienteringa mot klassiske, særleg antikke førebilete. Estetisk-filosofiske drøftingar bryr Baden seg mindre om.

An open and direct criticism Jacob Baden and literary criticism in Kritisk Journal 1767–1779

The article examines Kritisk Journal (1767–79), with special attention paid to the part played by the editor, Jacob Baden. Historical conditions are emphasized and, first, the restrictions placed on written publications. In a regime of censorship, Jacob Baden plays an important role in the formation of a public sphere for open and direct criticism. Second, Baden's professional career: He was professor of languages and school headmaster, and both professions can be traced in his reviews. Third, the increasing interest of belletristic writings of his time. Baden, belonging to one of the parties in the contemporary debate on the fine arts and sciences, gave a lot of space to literature and poetry. Towards the end of the article, Baden's aesthetic position is discussed, but is unclear. The theorist he seems most indebted to is Charles Batteux, but he is mostly inspired by Batteux's liking for classical literature. Esthetic-philosophic problems are of less interest.

Keywords: 18th century, Jacob Baden, Kritisk Journal, l-iterary reviews, Nordic literature, taste
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon