Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1-2)
av Eirik Vassenden, Jørgen Magnus Sejersted & Christine Hamm
Vitenskapelig publikasjon
(side 3-17)
av Louise Mønster
SammendragEngelsk sammendrag

Artiklen introducerer til Peter Adolphsens forfatterskab med særligt henblik på hans intertekstuelle praksis og brug af pastiche og parodi. Via analyser af tekster fra henholdsvis Små historier 2 (2000) og Katalognien (2009) vises der et skift, fra at brugen af pastiche er fremherskende i forfatterskabets begyndelse, til at parodien har fået anderledes plads i forfatterskabets seneste værk. Endvidere argumenteres der for at se Katalognien, som Adolphsen har skrevet sammen med Ejler Nyhavn, som et indlæg i en aktuel diskussion om, hvad der definerer rigtig litteratur i modsætning til ‘litteratur’ samt adskiller en virkelig digter fra en digtersjuft.

The discursive dance of a young elephant. Pastiche and parody in the oeuvre of Peter Adolphsen

The article introduces the oeuvre of Danish writer Peter Adolphsen with special attention to his intertextual practice and use of pastiche and parody. By analysing the short story »Kaffe« from Små historier 2 (2000) and the sonnet cycle »Lummerhuledvalen« from Katalognien (2009) a development is shown where the author shifts from pastiche to parody and challenges the status of both the literary work and the author. Adolphsen thereby contributes to the ongoing discussion of how to define real literature in contrast to ‘literature’, and raises the question of what makes a real poet as opposed to a scoundrel poet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 20-37)
av Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen konsentrerer seg om edisjonshistorien til to tekster av Olav Duun, deler av Paa tvert fra 1909 og hele Juvikingar fra 1918. Ulike utgaver av tekstene er undersøkt med det formål å kartlegge eventuelle endringer fra utgave til utgave. For hva skjer med en tekst når den kommer i ny utgave? Hvilken utgave danner tekstgrunnlag for de ulike Duun-utgavene? Er teksten den samme i hver enkelt utgave? Og er eventuelle varianter signifikante eller irrelevante for mottageren?

Variants in the novels Paa tvert and Juvikingar by Olav Duun

This article investigates the edition history of two texts by Olav Duun, Paa tvert (1909) and Juvikingar (1918). Several different editions are examined with the focus on what happens when a text is published in a new edition. Are there variants? And can they be characterized as significant or irrelevant?

Vitenskapelig publikasjon
(side 40-55)
av Erik Bjerck Hagen
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen skisserer sentrale trekk ved litteraturkritikken til Einar Økland, Jan Erik Vold og Kjell Heggelund og viser hvordan disse Profil-kritikerne endret det norske litteraturkritiske språket. Spesielt viktig er tesen om at de tre viderefører en humanistisk-romantisk linje i norsk litteraturkritikk, og at de arbeider ut fra den grunnforutsetning at det litterære verket er heteronomt.

“The Literary Criticism of Einar Økland, Jan Erik Vold, and Kjell Heggelund”

The article singles out Einar Økland (b. 1940), Jan Erik Vold (b. 1939), and Kjell Heggelund (b. 1932) as the three most interesting Norwegian literary critics of the 1960s, and discusses how they changed the language of literary criticism in the country. It is argued that the core of their criticism is romantic, individualist and traditionally humanistic rather than specifically modernist. Theoretically speaking, their criticism is most properly seen as heteronomous, in the sense that these critics conceive of a literary work not as a text, but as an event in which real readers, real writers and real contexts participate in constituting literary meaning on a par with the texts themselves.

Kommentar og debatt
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon