Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 2 av 12Edda04 / 2010 (Volum 97)

Särskiljandets logik i en kolonial och en antikolonial diskurs – Nils-Aslak Valkeapääs Beaivi áhčážan

Anne Heith, dr.art., postdok. ved Universitetet i Tromsø. Hennes siste publikasjoner er: »Europeanization and Regional Particularity: The Northern Lights Route and the Writings of Bengt Pohjanen», i Iannis Goerlandt og Theo D’haen, red.: Literature for Europe (2009); »Millenarianism and the Narration of the Nation. Narratives about the Korpela Movement», Journal of Northern Studies (1/2009); »An Arctic Melting-Pot: The Byzantine Legacy and Bengt Pohjanen’s Construction of a Tornedalian Aesthetic», Acta Borealia (1/2010). Adr.: IKL, Universitetet i Tromsø, Breivika, NO-9014 Tromsø. E-post: anne.heith@uit.no

Artikeln belyser den roll gränsdragningar spelar för skapandet av en samisk identitet utifrån en analys av Nils-Aslak Valkeapääs Beaivi áhčážan(1988). Foto- och diktboken Beaivi áhčážan relateras till 1980-talets samiska etnopolitiska mobilisering och den globala urfolksrörelsen. Boken tolkas som ett palimpsest som visar upp en historia av kolonialism och marginalisering, samtidigt som denna dekonstrueras utifrån 1980-talets samiska mobilisering färgad av antikolonial kritik. Teoretiskt förankras diskussionen av etnicitet och identitetsskapande till Fredrik Barths analys av hur etniska identiteter skapas genom gränsdragningar mellan grupper. Dessa gränsdragningar fungerar inkluderande, respektive exkluderande. Särskilt uppmärksammas Valkeapääs bruk av myter och symboler som fyller funktionen att särskilja en distinkt samisk identitet.Artikeln belyser den roll gränsdragningar spelar för skapandet av en samisk identitet utifrån en analys av Nils-Aslak Valkeapääs Beaivi áhčážan (1988). Foto- och diktboken Beaivi áhčážan relateras till 1980-talets samiska etnopolitiska mobilisering och den globala urfolksrörelsen. Boken tolkas som ett palimpsest som visar upp en historia av kolonialism och marginalisering, samtidigt som denna dekonstrueras utifrån 1980-talets samiska mobilisering färgad av antikolonial kritik. Teoretiskt förankras diskussionen av etnicitet och identitetsskapande till Fredrik Barths analys av hur etniska identiteter skapas genom gränsdragningar mellan grupper. Dessa gränsdragningar fungerar inkluderande, respektive exkluderande. Särskilt uppmärksammas Valkeapääs bruk av myter och symboler som fyller funktionen att särskilja en distinkt samisk identitet.

The Logic of Division in a Colonial and an Anticolonial Discourse: Nils-Aslak Valkeapää's Beaivi áhčážan

The article examines the role of bordering practices in the construction of a Sámi cultural identity through analysis of specimens from the artistic production of Nils-Aslak Valkeapää; in particular, Beaivi áhčážan published in 1988. Valkeapää's work relates to the anticolonial currents of the 1980s as well as to the international mobilisation of indigenous peoples. Beaivi áhčážan is interpreted as a palimpsest that displays photographic material from a history of marginalisation and colonisation as well as deconstructs this history when incorporating images from Western centres of knowledge. The work aspires to construction of a Sámi ethnic and cultural identity that opposes and transcends a spatial vocabulary of colonialism which has marginalised the Sámi.

Keywords: anticolonial criticism, Valkeapää, Beaivi áhčážan, ethnic groups and boundaries, palimpsest
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon