Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 5 av 13Edda03 / 2010 (Volum 97)

En skikonge er oss sendt – Om Fridtjof Nansens litterære selviscenesettelse under den moderne skiidrettens fremvekst

Audun Renolen Aasbø er master i litteraturstudier, allmenn litteraturvitenskap. Han underviser i allmenn litteraturvitenskap og examen facultatum ved Universitetet i Oslo.

Adr.: Universitetet i Oslo. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, postboks 1003 Blindern, NO-0315 Oslo. E-post: audunra@msn.com

Denne artikkelen argumenterer for at Fridtjof Nansens privilegerte status i den norske skimytologien i betydelig grad skyldes hans litterære selvfremstilling generelt, og hans gjennomgående dialog med annen litteratur spesielt. Gjennom analyser av allusjoner og intertekstuelle kryssforbindelser i Nansens skiløperprosa, utforsker artikkelen hvordan litterære krefter bidro til å løfte frem skiløperkunsten som en norsk nasjonalidrett. Derfor kan undersøkelsen også leses som en litteraturfaglig studie av nasjonale diskursers virkemåte

Nøkkelord: allusjoner, intertekstualitet, nasjonale diskurser, nasjonalisme, selvfremstilling, skiidrett

For unto us a king of skiing is born. On the literary self-representation of Fridtjof Nansen during the emergence of modern skiing

This article argues that Fridtjof Nansen’s status as a key player in the Norwegian nationalization of skiing in the late nineteenth century is largely a consequence of self-representation at work in his own writings. The greatness and the semi-regal attributes associated with Nansen have their origins in a wide range of his literary and rhetorical techniques. The article explores how literary forces played a significant role in the invention and emergence of modern skiing.

Keywords: Allusions, intertextuality, national discourses, nationalism, self-representation, skiing
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon