Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 2 av 13Edda03 / 2010 (Volum 97)

Fiskenes lovsang – Stefán Ólafssons (1618-1688) ukjente gjendiktning av «Herre Gud, ditt dyre navn og ære»

Jon Haarberg, dr.art., professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo, arbeider med en tekstkritisk og kommentert utgave av Petter Dass’ katekismesanger.

Adr.: ILOS, Universitetet i Oslo, Postboks 1003 Blindern, NO-0315 Oslo. E-post: jon.haarberg@ilos.uio.no

Margrét Eggertsdóttir, dr.phil., forskningsprofessor ved Arni Magnusson-instituttet i Reykjavik, arbeider med en tekstkritisk utgave af Hallgrímur Péturssons verker.

Adr.: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, IS-101 Reykjavík, Ísland. E-post: megg@hi.is

Petter Dass berømte salme «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» ble publisert som katekismesang og første gang trykt i København 1715; sangen tar utgangspunkt i Luthers forklaring til den annen bønn i Fadervår. Artikkelen utforsker katekismesangens forhistorie som lovsang. Det viser seg at en kortere versjon av salmen tidlig ble oversatt til islandsk. Gjendikteren er med stor sannsynlighet dikterpresten Stefán Ólafsson, som også gjendiktet Kingo, men som likevel er kommet i den litteraturhistoriske skyggen av Hallgrímur Pétursson, den store religiøse dikteren i Island på 1600-tallet. I artikkelen argumenteres det for at oversettelsen må ha blitt til allerede på 1680-tallet, med eller uten Dass’ melodiforelegg, og at den sannsynlige forbindelsen fra Nord-Norge til Island gikk via København, hvor Petter Dass’ svoger Stheen Wirthmann og Stefán Ólafssons sønn Ólafur studerte til prest sammen. Kortversjonen av salmen («Peder Dassis Lovsang») finnes bevart i tre håndskrifter; den islandske gjendiktningen, viser det seg, finnes overlevert i minst 15 forskjellige håndskrifter fra 1700-tallet.

Nøkkelord: Hymnologi ,bokhistorie ,edisjonsfilologi ,Stefán Ólafsson,Petter Dass

Fish Praising the Lord: Stefán Ólafsson’s (1618–1688) unknown version of Petter Dass’ «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» (O Lord, Thy Precious Name and Honour)

Petter Dass’ famous hymn «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» was published as a catechism song and first printed in Copenhagen 1715. The song takes its departure from Martin Luther’s explanation of the second petition of the Lord’s Prayer. The article explores this catechism song’s prehistory as a hymn of praise. Apparently, a shorter version of the song was translated into Icelandic at an early date. The translator is in all probability Stefán Ólafsson, the poet who also translated Thomas Kingo. Nevertheless, in literary history Stefán Ólafsson has been overshadowed by his contemporary Hallgrímur Pétursson. The article argues that the Icelandic version must have come into being in the 1680s, with or without Dass’ tune, and that the most likely connection from Northern Norway to Iceland was via Copenhagen, where Petter Dass’ brother-in-law Stheen Wirthmann and Stefán Ólafsson’s son Ólafur studied theology together. The short version («Peder Dassis Lovsang») has been preserved in three manuscripts. The Icelandic translation, the article demonstrates, exists in no less than fifteen different manuscripts from the 18th century.

Keywords: Hymnology, Book History, Textual Criticism, Stefán Ólafsson, -Petter Dass
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon