Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 3 av 13Edda03 / 2010 (Volum 97)

Tilfellet Bredal – Et bidrag til norsk resepsjonshistorie

Liv Bliksrud, dr.philos., er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Hun har skrevet og redigert en rekke bøker og artikler om eldre og nyere norsk litteratur, med særlig vekt på Sigrid Undsets forfatterskap. Siste utgivelse er redaksjonen av Gjenlyd af min Sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven, 2009.

Adr.: Inst. for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Postboks 1102 Blindern, NO-0317 Oslo. E-post: liv.bliksrud@iln.uio.no

Den norske dikteren Niels Krog Bredal (1732–1778) var i sin tid en synlig og aktiv skikkelse i dansk-norsk kulturliv. Han var jurist av utdannelse, sekretær for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim, borgermester i samme by, oversetter, komponist og teaterdirektør i København. Kunstnerisk og administrativt var han en fornyer av dansk teater. Til tross for Bredals åpenbare fortjenester er han nesten forsvunnet fra norsk litteraturhistorie, og i den grad han blir omtalt, er det som en persona non grata. Resepsjonen av ham, særlig ved Francis Bull og A.H. Winsnes, er påfallende negativ og har virket styrende inn på den senere resepsjon. Artikkelen vil gi en presentasjon av Bredals kunstneriske og øvrige virksomhet i samtiden og en drøfting av den resepsjon som er blitt ham til del i ettertiden. Avslutningsvis vil det fremsettes en hypotese om at det kan være en mistanke om homofili hos denne dikteren som kan være en mulig årsak til Bredals dårlige ettermæle.

Nøkkelord: 1700-tallsstudier,litteraturhistorie,syngespill,biografi,homofili,Niels Krog Bredal,Francis Bull,A.H.Winsnes

The case of Bredal. A contribution to Norwegian history of reception

The Norwegian poet Niels Krog Bredal (1732–1778) was a visible and active figure in Danish–Norwegian cultural circles in his time. A lawyer by education, Bredal was the first secretary of the Royal Norwegian Society of Science and Letters in Trondheim, where he also served as the city’s mayor. In addition, he worked as a translator, composer and theatre director in Copenhagen. In both artistic and administrative terms he revitalised Danish theatre. Yet, in spite of the obvious merits of his work, Bredal barely figures in the Norwegian history of literature, where, if mentioned at all, he is treated as persona non grata. The reception accorded to Bredal, particularly by Francis Bull and A. H. Winsnes, is strikingly negative and has had a major influence on later reception. The article introduces Bredal’s work, artistic and otherwise, in the context of the time of its production, and proceeds to discuss the reception accorded to him by subsequent generations. In conclusion, it offers a hypothesis that homosexuality is a possible cause of his poor posthumous reputation.

Keywords: Eighteenth-century studies, history of literature, vaudeville, biography, homosexuality, Niels Krog Bredal, Francis Bull, A.H.Winsnes
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon