Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 3 av 13Edda01 / 2010 (Volum 97)

Å snakke som Cavell – Om møtet mellom filosofi og litteraturvitenskap i Toril Mois Ibsens modernisme

Anniken Greve er ansatt som førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap. Cand.philol. i engelsk litteratur i 1987, mag.art. i filosofi i 1990. Disputerte i 1998 på en dr.art.-avhandling i filosofi (Her. Et bidrag til stedets filosofi), og i 2009 på en dr.philos.-avhandling om litteraturvitenskapelig teori og metodologi (Litteraturens meddelelse. En litteraturvitenskapelig tolkningsmetodikk i teoretisk, praktisk og skeptisk lys). Har de siste årene publisert artikler om forholdet mellom dyr og folk, om forholdet mellom litteraturvitenskap og filosofi, om Franz Kafka og om Holocaust-litteratur.

Adr.: IKL, HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø, NO-9037 Tromsø. E-post: anniken.greve@uit.no

Artikkelen gir en kritisk lesning av Toril Mois Ibsens modernisme (2006), med henblikk på å diskutere hennes bruk av Stanley Cavell både i sine egne tolkninger og i kritikken av tolkninger forankret i modernismeideologien. Den undersøker de metodologiske problemene som anvendelsen av filosofiske kommentarbegreper reiser, og spør dessuten hvilke krav til selvstendig arbeid med de filosofiske spørsmålene vi kan og bør stille til den som vil gjøre en omfattende bruk av filosofiske tekster i det litteraturfaglige arbeidet. Artikkelen forsøker med andre ord å reise en mer prinsipiell diskusjon om forholdet mellom litteraturvitenskap og filosofi.

Speaking like Cavell. Philosophy Meets Literary Criticism in Toril Moi’s Ibsens modernisme

The article is a critical reading of Toril Moi’s Ibsens modernisme (2006), discussing as it does the use Moi makes of the philosophy of Stanley Cavell in her work, both in her criticism of other Ibsen scholars and in her own interpretation of Ibsen’s plays. The reading is concerned especially with the methodological problems that arise from applying a philosophical vocabulary in the interpretation of literary texts, and with the dialogue Moi establishes with Cavell’s philosophy, or, more correctly, with the lack of such a dialogue, and its consequences for the way in which the relation between literary studies and philosophy is practised.

Keywords: Cavell, Ibsen, ideology of modernism, -methodology, Moi
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon