Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel 8 av 13Edda01 / 2010 (Volum 97)

Flerspråklighet i nyere skandinavisk litteratur: Jonas Hassen Khemiri og Øyvind Rimbereid

Christian Refsum er førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Dr.art. i 2000 med avhandlingen – en verden av oversettelse – fransk og dansk symbolisme sett fra Taarnet 1893–94. Han har siden utgitt bøker og artikler om en rekke emner. Er også skjønnlitterær forfatter. Siste bok: Ingen vitner for vitnet (roman, 2007).

Adr.: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo, Postboks 1003 Blindern, NO-0315 Oslo. E-post: c.t.refsum@ilos.uio.no

Artikkelen drøfter flerspråklighet som tema og litterært grep i ny skandinavisk litteratur. I lesningen av Jonas Hassen Khemiris Montecore. En unik tiger (2006) fokuserer jeg på de sosiopolitiske konsekvensene av romanens hybridisering av det svenske språket. Øyvind Rimbereids lange dikt «Solaris korrigert» (2004) blir deretter drøftet i lys av forfatterens refleksjoner over forholdet mellom sted, litteratur og oversettelse. Begge de omtalte forfatterne reflekterer moralsk og politisk i forhold til omfattende globaliseringstendenser i de nordiske landene, men på svært ulike måter. Artikkelen drøfter forskjellene, men påpeker også at eksperimenter med kodeveksling i begge tilfellene bidrar til å deterritorialisere forestillinger om nasjonalitet, verdenslitteratur og identitet. Tendensen mot deterritorialisering blir imidlertid drøftet i lys av globale reterritorialiserende tendenser, særlig anglifisering.

Multilingualism in Contemporary Scandinavian Literature: Jonas Hassen Khemiri and Øyvind -Rimbereid

The article discusses multilingualism as a theme and device in contemporary Scandinavian literature. In reading Jonas Hassen Khemiri’s Montecore. En unik tiger (2006), I focus on the de-territorialization of the Swedish language and its socio-political implications. Øyvind Rimbereid’s long poem “Solaris korrigert” (2004) is discussed in relation to statements by the author on the relationship between place, literature and translation. Both writers relate to processes of globalization requiring a moral and political engagement, though on very different grounds. Experiments with code-switching are seen, in both cases, as a means of de-territorializing notions of nationality, world literature and identity. The tendency towards de-territoralization in Scandinavian literature, however, is discussed in a wider context in relation to global re-territorializing tendencies.

Keywords: immigration, multi-ethnolect, multilingualism, translation, world literature, deterritorialization
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon