Åsa Arping, Mats Jansson (red.): Kritikens dimensioner. Festskrift til Tomas Forser. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 2008. ISBN: 978-91-7139-812-3

Kirsten Asdal, Kjell Lars Berge, Karen Gammelgaard, Trygve Riiser Gundersen, Helge Jordheim, Tore Rem, Johan L. Tønnesson: Tekst og historie. Å lese tekster historisk. Universitetsforlaget, Oslo 2008. ISBN: 978-82-15-01250-6

Nina Björk: Fria själar. Ideologi och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson. Wahlström & Widstrand, Stockholm 2008. ISBN: 978-91-46-21927-9

Birgitte Haahr Callesen, Stine Grumsen, Henrik Skov Nielsen, Jakob Schweppenhäuser, Rikke Taber, Emil Thomsen (red.): Mirakler. Aarhus Universitetsforlag, Århus 2008. ISBN: 978-87-7934-326-9

Magne Drangeid: Humoristen og Don Quijote. Alexander L. Kiellands «Garman & Worse» som tragikomisk roman. Novus Forlag, Oslo 2008. ISBN: 978-82-7099-501-1

Ulrik Ekman, Frederik Tygstrup (red.): Witness: Memory, Representation and the Media in Question. Museum Tusculanum Press, Københavns Universitet 2008. ISBN: 978-87-635-0425-6

Erik Bjerck Hagen, Jørgen Magnus Sejersted, Tone Selbo, Petter Aaslestad: Den norske litterære kanon 1900–1960. Aschehoug, Oslo 2007. ISBN: 978-82-03-19152-7

Ulf Liljedahl: Shakespeare genom tiderna. En läsebok. Hallgren & Fallgren, Stockholm 2008. ISBN: 978-91-7382-839-0

Andreas G. Lombnæs og Jahn Holljen Thon (red.): Bedre Tiders Morgenrøde … Utopi og modernitet hos Henrik Wergeland. Novus Forlag, Oslo 2008. ISBN: 978- 82-7099-483-0

Arne Melberg: Aesthetics of Prose. Unipub, Oslo 2008. ISBN: 978-82-7477-374-5

Henrik Kaare Nielsen, Karen-Margrethe Simonsen (red.): Æstetik og politikk. Analyser af politiske potentialer i samtidskunsten. Klim, Århus 2008. ISBN: 978-87-7955-608-9

Lynn P. Nygaard: Writing for Scholars. A Practical Guide to Making Sense and Being Heard. Universitetsforlaget, Oslo 2008. ISBN: 978-82-15-01391-6

Birgitte Stougaard Pedersen: Lyd, litteratur og musikk. Gestus i kunstopplevelsen. Aarhus Universitetsforlag, Århus 2008. ISBN: 978-87-7934-354-2

Per Kristian Sebak: «… vi blir neppe nogensinne mange her». Jøder i Bergen 1851-1945. Vigmostad & Bjørke, Bergen 2008. ISBN: 978-82-419-0464-6

Karen-Margrethe Simonsen, Jacob Stougaard-Nielsen (red.): World Litterature. World Culture. Aarhus Universitetsforlag, Århus 2008. ISBN: 978-87-7934-408-2

Mads Rosendahl Thomsen (red.): Verdenslitterær kritik og teori. Første bind i serien Verdenslitteratur. Aarhus Universitetsforlag, Århus 2008. ISBN: 978-87-7934-333-7

Vidnesbyrd. Danske fortællinger fra tyske konsentrasjonslejre. Aarhus Universitetsforlag, Århus 2008. ISBN: 978-87-7934-363-4