Edda er i år inne i sin 95. årgang. At tidsskriftet skulle få et så langt liv, ville kanskje ikke en leser anno 1914 ha tenkt seg, når han/hun åpnet første nummer og så at forordet hadde form av en nekrolog (– over Moltke Moe). Mens Gyldendals populærvitenskapelige tidsskrift Vinduet i sin første leder i 1947 åpnet med det feiende flotte: «Vi vil være et åpent vindu ut mot verden», startet altså Edda sin karriere med formuleringen: «Det er en stor sorg [...]». Like fullt er tidsskriftet fortsatt her, og med stor internasjonal utbredelse. At man nå kan kjøpe separat internett-abonnement på Edda, uten å være bundet til en hel pakke tidsskrifter, burde kunne føre til ytterligere utbredelse.

Populærvitenskapelige tidsskrifter har gjerne en profil som følger den til enhver tids sittende redaktørs interesser. Slik er det ikke, og slik skal det ikke være med vitenskapelige tidsskrifter. Mens en term som «postkasse-tidsskrift» gjerne brukes nedsettende om tidsskrift som trykker det de tar imot – uten en spesifikk profil, uten å hente inn bidrag, lage temanummer osv. – skal et vitenskapelig tidsskrift etter vår mening være en åpen postkasse. Det eneste som avgjør trykking eller ikke, er kvalitet, og ikke emne eller hvem som har skrevet artikkelen.

Det betyr ikke at denne redaksjonen er uten visjoner for Edda; vi har i tidligere ledere nevnt flere satsningsområder, blant annet det å i enda større grad være et nordisk tidsskrift. Vi er derfor glad for denne gang å kunne anmelde en bok fra Finland, Arne Toftegaard Pedersens Urbana odysséer. Helsingfors, staden och 1910-talets litteratur. Anmelderen er også finsk, Merete Mazzarella, som i 2007 ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris for sin biografi om Fredrika Charlotta Tengström, gift med nasjonalskalden Johan Ludvig Runeberg. Ellers anmelder vi bøker om blant annet Selma Lagerlöf og om Det Norske Selskab i København.

Av artikler har vi analyser av to nyere norske romaner: Elizabeth Oxfeldt leser Dag Solstads Armand V, mens Melissa Gjellstad tar for seg Anne Oterholms Avslutningen. Olle Widhe skriver om svenske reiseskildringer, mens Erik Bjerck Hagen stiller spørsmålet «Hva kan vi lære av romanen», med The Great Gatsby som eksempel. Edda trykker vanligvis ikke artikler om ikke-nordisk litteratur, men dette betrakter vi som en teoriartikkel, da med et engelskspråklig eksempelmateriale.

Vi ønsker god lesning.

Ole Karlsen                   Henning Howlid Wærp                    Lisbeth Pettersen Wærp