Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
NORDISK TIDSSKRIFT FOR LITTERATURFORSKNING
Scandinavian Journal of Literary Research

Edda ble etablert i 1914 og er det ledende internasjonale tidsskriftet for litteraturforskning i Norden. Tidsskriftet omhandler litteratur og litteraturteori fra alle språkområder, men har hovedvekt på nordisk litteratur.

Tidsskriftet ønsker å bidra til bedre kontakt mellom forskningsmiljøene, skolen og det litteraturinteresserte publikum, og å synliggjøre nordisk litteraturforskning i og utenfor Norden. Tidsskriftet utgir anmeldelser av norsk og utenlandsk faglitteratur, åpner for debattinnlegg, og kommer med fire utgaver i året. Publiseringsspråk er hovedsakelig norsk, dansk, svensk, samt engelsk.

Edda retter seg mot litteraturforskere, undervisere i videregående skoler og andre som er opptatt av nordisk litteratur.

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget, med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • MLA
 • Norart
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
REDAKSJON 
Unni Langås, professor, Institutt for nordisk og mediefag, UiA
Bjarne Kristian Markussen, professor, Institutt for nordisk og mediefag, UiA
Svein Slettan, professor, Institutt for nordisk og mediefag, UiA

REDAKSJONSSEKRETÆR 
Sigurd Tenningen, forskningsrådgiver, Fakultet for kunstfag, UiA


REDAKSJONSRÅD
Jakob Stougaard-Nielsen, Senior Lecturer, UCL, London
Karin Sanders, professor, UC Berkeley
Anna Williams, professor, Uppsala universitet
Stefanie von Schnurbein, professor, Humboldt-Universität zu Berlin

KONTAKT OG BØKER TIL ANMELDELSE:
Edda v/ Sigurd Tenningen
Institutt for nordisk og mediefag
Universitetet i Agder
Postboks 422
4604 Kristiansand

E-post: sigurd.tenningen@uia.no
Edda er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. 
INNLEVERING AV MANUS
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: sigurd.tenningen@uia.no
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
OM TIDSSKRIFTET
Edda er et nordisk litteraturvitenskapelig tidsskrift. Det henvender seg primært til et akademisk publikum. Profilen er nordisk i den forstand at de fleste artikler vil handle om nordisk litteratur. Tidsskriftet åpner også for komparative analyser som kontekstualiserer nordisk litteratur i et bredere perspektiv, og analyser av verk i andre medier som er relevante for nordisk litteratur som fag.

Tidsskriftet aksepterer bidrag på norsk (bokmål og nynorsk), svensk, dansk og engelsk. Tidsskriftet aksepterer ikke artikler av rent formidlende karakter. Artiklene må være originale, og kan ikke være under vurdering i andre publiseringskanaler på det tidspunkt det sendes for vurdering i Edda. De kan videreføre tidligere publiserte arbeider, men skal ikke være en variant av arbeider som alt er publisert i andre organer.

KRAV TIL ARTIKLER
Artikler skal ikke overstige 50.000 tegn inkl. mellomrom (dette inkluderer alt av sammendrag, referanser, etc.). Kommentar- og debattinnlegg skal ikke overstige 30.000 tegn inkl. mellomrom og bokmeldinger skal ikke overstige 15.000 tegn inkl. mellomrom. Forfattere som ikke overholder kravene i forfatterveiledningen må forvente å få manuskriptene i retur. 

SJEKKLISTE FØR INNSENDING
Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • Skandinavisk sammendrag, cirka 1000 tegn, inkludert mellomrom
 • Engelsk tittel
 • Engelsk sammendrag, cirka 1000 tegn, inkludert mellomrom
 • 4–6 nøkkelord på et skandinavisk språk og engelsk
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, kort forfatterbeskrivelse (3–4 linjer) samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.
BOKMELDINGER
Bokmeldinger skal forsynes med opplysninger om boken: Forfatternavn, boktittel, utgivelsessted, forlag, utgivelsesår, antall sider.

REFERANSER
Tidsskriftet bruker referansestilen Chicago. Dette nettstedet kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres: https://sokogskriv.no/referansestiler/chicago-forfatter-aar.html 

MERK: Det er  forfatter-årstallsstil som skal benyttes, ikke fotnotestil. Manuskripter som ikke følger stilen, blir sendt tilbake til forfatteren.

Bibliografi: Skal stå alfabetisk ordnet til slutt. Oppsett etter Chicago-stilen. Eksempler:

(Bok): Gløersen, Kristian. 1897. Streiftog. Lidt af Hvert fra Jagten og Naturen. Kristiania: Cappelen

(Artikkel fra bok): Dahlerup, Pil. 2010. «Brev som spor. Oda Krohgs danske forbindelser». I Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen, redigert av Per Thomas Andersen, Pil Dahlerup og Steinar Gimnes, 43–69. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

(Tidsskriftartikkel): Brekke, Marit. 1996. «På jakt etter ein gløymd sjanger. Eit blikk på topografiens historie i Noreg». Replikk Tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap 2 (3): 12–16.

(Film): Øvrelid, André. 2010. Trolljegeren. Film.

(Nettside uten forfatter): Store norske leksikon. 2012. «Hans Jæger». Lest 27. november 2015. https://snl.no/Hans_Jæger.

DOI-REFERANSER
Merk at referansene alltid skal inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode med Chicago-referansestilen: Gueorgi Kossinets og Duncan J. Watts, «Origins of Homophily in an Evolving Social Network» American Journal of Sociology 115 (2009): 411, accessed February 28, 2010, https://doi.org/10.1086/599247.

SITAT I TEKSTEN
Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma, slik som i dette eksempelet:"Lise fikk vite at alle de andre elevene hadde fått lus" (Hansen 1922, 44).

Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren 1981, 33; egen oversettelse). Utelatt tekst i sitater skal markeres med skarpe klammer [...].

Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER
Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her]. Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter. Av hensyn til sitatretten må alle illustrasjoner være relevante og anses som komplement til teksten. Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Illustrasjoner må ha oppløsningsgrad på minst 300 dpi.

NOTER
Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter).

PUBLISERINGSETIKK
Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

VURDERINGSPROSESSEN
Bidrag som sendes inn til Edda, må ikke være under vurdering noe annet sted. Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Tidsskriftet er underlagt vanlige rutiner for fagfellevurdering. Artikler som redaksjonen vurderer for publisering, vil bli anonymisert og sendt videre til dobbel-blind fagfellevurdering. Øvrige artikler refuseres direkte og uten nærmere begrunnelse fra redaktørene.

ETTER PUBLISERING
Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert. Edda er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon