Kristina Junttila er kunstner, forsker og pedagog som jobber innenfor Live Art og er spesielt opptatt av deltakelse. Hun har master fra Teaterhøgskolen i Helsinki, University of the Arts i «Live Art and Performance Studies» og master som teaterpedagog fra samme universitet. For tida er hun doktorgradsstipendiat i kunstpedagogikk ved Kunstakademiet i Tromsø, UiT, Norges arktiske universitet, hvor hun også underviser.

Kristina er interessert i å utforske scenekunst som et sted for samfunnsdeltagelse og å utvide hvilke former ei forestilling kan ta. Hun er i kunstnerisk ledelse av Ferske Scener, kunstnerisk leder for det kunstpedagogiske prosjektet Snakk for deg sjøl og samarbeider også bredt med andre kunstnere. Hun har vist arbeider på ulike steder, både stedsspesifikke og i teateret ved blant annet Festspillene i Nord-Norge, Vårscenefest, Nordnorsk kunstnersenter, Hålogaland Teater, Den kulturelle skolesekken, New Performance Turku Festival, Venice Biennale − artistic research pavillion, Korundi − Rovaniemi kunstmuseum og Mänttä Art Festival.

www.kristinajunttila.com

Kristina etterfølger Siemke Böhnisch som norsk medlem i redaksjonsutvalget til tidsskriftet DRAMA. I løpet av sine fire år i redaksjonen har Siemke bidratt sterkt til en profesjonalisering og kvalitetssikring av tidsskriftet – med et spesielt ansvar for de vitenskapelige artiklene. Drama- og teaterpedagogene og redaksjonen i tidsskriftet DRAMA takker hjertelig for innsatsen!