Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift skal fremme dramapedagogisk debatt, faglig fordypning og stimulere god praksis og forskning.

Tidsskriftets målgrupper er medlemmer av Drama- og teaterpedagogene i de nordiske landene i tillegg til at det skal nå bredt ut til  universiteter og høgskoler, barnehager, grunnskoler, kulturskoler, folkehøgskoler, teatre, biblioteker, teatergrupper, skolemyndigheter og museer i Norden.

Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler, samt "vanlige" fagartikler, debattartikler, reportasjer, intervjuer, presentasjoner av praksisopplegg, bokanmeldelser, historiske artikler og andre faste spalter.

Artikler kan publiseres på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, redigeres i tråd med Redaktørplakaten, og hvert nummer er knyttet til et aktuelt tema.

Tidsskriftet er inne i sin 55. årgang, og kommer ut i tre utgaver i året.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
Ansvarlig redaktør

Christine Sivertsen (i permisjon), MA i Drama og teaterkommunikasjon

Christina Næss (vikar)

Redaksjonsutvalget

Norge
Lise Hovik, professor i drama og teater, Dronning Mauds Minne
Adam Cziboly, førsteamanuensis ved Institutt for kunstfag, Høgskulen på Vestlandet
Kristina Junttila Valkoinen, performancekunstner og phd-stipendiat ved UiT, Norges arktiske universitet

Sverige
Sofia Cedervall, dramapedagog, universitetslærer og forsker, Stockholms Universitet

Danmark
Merete Cornét Sørensen, docent ph.d. Professionshøjskolen Absalon Danmark
Bennyé D. Austring, FoU-projektleder v. Professionshøjskolen Absalon. 

Island
Thorey Sigthorsdottir, Head of Voice and Acting, Icelandic Film School 

Finland
Susanna Metsälä, styreleder i FIDEA (Finnish Drama/Theatre Education Association), dramalærer og freelance regissør

Redaksjonens adresse
DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift
Postboks 2127 Grünerløkka
0505 OSLO 
DRAMA- Nordisk dramapedagogisk tidsskrift er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen «grønn» åpen tilgang (open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten forsinkelse).

Forlaget oppfordrer forfattere til å ta vare på den endelige versjonen av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til versjonen som publiseres på Idunn. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, Idunn.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 
Redaksjonen tar fortløpende imot artikler, men det publiseres maksimum to fagfellevurderte artikler per utgave av tidsskriftet. Manuskriptet sendes per e-post til christine.sivertsen@dramaogteater.no. Herfra vil artikkelen bli sendt til den av koordinatoren i redaksjonsutvalget som står for tur.

Artikkelforslaget kan enten innsendes i form av en ferdig artikkel + abstract eller synopsis. Abstract eller synopsis er det første grunnlaget for forskningsredaksjonens vurdering av artikkelen og bør derfor kort og klart presentere artikkelens emne og evt. empiriske materiale, arbeidets teoretiske grunnlag og metode, samt en spissformulering av artikkelens hovedpunkt, slik at leseren på bakgrunn av abstractet kan vurdere hvor artikkelens vitensbidrag ligger.

Hver innsending skal inneholde følgende:
 1. Følgebrev: skal inneholde artikkeltittel, forfatter(ne)s navn, forfatter(ne)s utdanning, tittel, stilling og institusjonstilknytning, adresser, telefonnumre, faks og e-postadresser. Oppgi antall ord i selve artikkelen og hvilket tekstbehandlingsprogram som er benyttet.
 2. Sammendrag på et nordisk språk: skal referere hovedbudskapet i artikkelen. Det skrives på eget ark, og består av maksimalt 100 ord.
 3. Engelsk abstract: skal inneholde engelsk tittel (inkl. eventuell undertittel). Sammendraget består av maksimalt 150 ord som refererer hovedbudskapet i artikkelen.
 4. Teksten: skal skrives med dobbel linjeavstand og 12 pkt. skrift, Times New Roman eller Arial. Absolutt maksimum 20.000 karakterer uten mellomrom (utgjør cirka 10 A4-sider med dobbelt linjeavstand). Det kan helst skrives kortere. Artikkelen kan skrives på et av følgende språk: dansk, engelsk, norsk eller svensk. Ikke oppgi forfatternavn i teksten. Arkene pagineres. Bruk kun ett nivå med overskrifter – ikke nummererte. Overskriftene skrives i halvfet, og begynner med stor bokstav, men skrives ellers med små bokstaver.
 5. Noter: skal komme som sluttnoter. Disse nummereres fortløpende og markeres i teksten med opphøyet skrift. I Word kan notefunksjonen anvendes. Antall noter bør holdes nede.
 6. Tabeller og figurer: skal ha tittel og leveres i egen fil, de skal ikke limes inn i teksten. Kilde og eventuelle forklaringer skal stå i egen note under hver tabell eller figur. Tabeller og figurer nummereres fortløpende (tabell 1,2,3… figur 1,2,3,…). Merk av i teksten omtrent hvor tabellen skal inn (tabell 1 omtrent her).
 7. Referanser: Forfatterne i litteraturlista skal alltid oppgis i alfabetisk orden. Artikkelmanusene skal følge referansestilen APA 6th.
EKSEMPLER PÅ OPPSETT AV ARTIKLER OG BØKER:

Artikler: Fredwall, Terje E. “Mellom nærhet og distanse: om Unn i Tarjei Vesaas’ roman Is-slottet.” Edda, nr. 3 (2004): 218-37.

Bøker: Sødal, Terje. Til skræk og exempel: trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. Kristiansand: Portal, 2008.

Bok med redaktør: Tønnessen, Elise Seip, red. Sammensatte tekster: barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget, 2010.

Offentlige utredninger o.l: Østberg, Sissel. “Mangfold og mestring: flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.” I NOU 2010:7. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2010.
 1. Rettigheter og tidspunkter: Innsending av manuskripter til DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift tolkes som et uttrykk for at man har til hensikt å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet. Det er en forutsetning at andre ikke skal motta stoffet for publisering mens det er til vurdering hos fagfellene. Artikler publisert i DRAMA kan etter en tid bli gjort tilgjengelig på nett gjennom Drama- og teaterpedagogenes hjemmesider, der tidsskriftet har en egen side. Bidragsytere som ønsker å reservere seg mot denne typen publisering, må selv melde fra til redaksjonen i tidsskriftet. Det beregnes minimum 3, maksimum 6 måneder fra artikkelen er levert til den eventuelt kan trykkes. Vanlige deadlines gjelder altså ikke for denne type stoff.
DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift har førsteretten til publisering, men det står forfatteren fritt å trykke artikkelen i andre publiseringskanaler, dersom DRAMA ikke finner plass til artikkelen innen et år fra leveringsdato, eller annen avtale blir gjort med redaksjonen.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon