Sammendrag

Intelligent teknologi brukes i stadig større grad til å støtte problemløsing i organisasjoner. I denne studien utforsker vi hva som skjer med komplekse problemløsingsprosesser når kunstig intelligens introduseres og hvordan samhandlingen menneske-maskin kan organiseres. Vi følger bruken av programvaren Spacemaker i tidligfase eiendomsutvikling i to store nordiske virksomheter; OBOS og Nordr. Programvaren brukes til å støtte, akselerere og forbedre design- og analysearbeidet. Konkret fører dette til flere og raskere iterasjoner, åpnere og mer involverende prosesser og grundigere vurderinger på et tidligere stadium. Dette øker den kollektive intelligensen i team av mennesker og maskiner utover det hver av partene kan klare på egen hånd. Vi diskuterer hvilke implikasjoner funnene våre har for innføring av teknologi, hvordan AI kan brukes til å åpne lukkede ekspertdrevne problemløsingsprosesser samt begrensingene slike systemer har og menneskers rolle i hybrid menneske-maskinsamhandling. I tillegg drøfter vi hva dette kan bety for norsk BAE-næring.

Nøkkelord

  1. problemløsing
  2. kunstig intelligens
  3. eiendomsutvikling
  4. design
  5. Obos
  6. Nordr

Get full access to this article

View all available purchase options and get full access to this article.

Referanser

Agrawal, A., J. Gans og A. Goldfarb. 2018. Prediction machines: the simple economics of artificial intelligence. Cambridge MA: Harvard Business Press. https://doi.org/10.1080/15228053.2019.1673511
Andersen, E., J. C. Johnson, V. Kolbjørnsrud og R. Sannes. 2018. «The data-driven organization: intelligence at SCALE.» I At the Forefront, Looking Ahead, redigert av Amir Sasson, 23–42. Oslo: Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215031583-2018-03
Buolamwini, J. og T. Gebru. 2018. «Gender shades: intersectional accuracy disparities in commercial gender classification.» ACM Conference on Fairness, Accountability and Transparency, New York.
Carroll, J. M., J. C. Thomas og A. Malhotra. 1980. «Presentation and representation in design problem‐solving.» British Journal of Psychology 71 (1): 143–153. https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1980.tb02740.x
Challen, R., J. Denny, M. Pitt, L. Gompels, T. Edwards og K. Tsaneva-Atanasova. 2019. «Artificial intelligence, bias and clinical safety.» BMJ Quality & Safety 28 (3): 231–237. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2018-008370
Clarke, J. 2007. Energy simulation in building design. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780080505640
Daugherty, P. R. og H. J. Wilson. 2018. Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI. Cambridge MA: Harvard Business Press.
Dix, A., J. Finlay, G. D. Abowd og R. Beale. 2003. Human-computer interaction. London UK: Pearson Education.
Dreyfus, H. L. 1992. What computers still can't do: A critique of artificial reason. Cambridge MA: MIT Press.
Dreyfus, H. L. og S. E. Dreyfus. 2005. «Peripheral vision: Expertise in real world contexts.» Organization Studies 26 (5): 779–792. https://doi.org/10.1177/0170840605053102
Engelbart, D. C. 1962. Augmenting human intellect: a conceptual framework. Stanford Research Institute (Menlo Park, CA: Stanford Research Institute). https://doi.org/10.21236/ad0289565
Esteva, A., B. Kuprel, R. A. Novoa, J. Ko, S. M. Swetter, H. M. Blau og S. Thrun. 2017. «Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks.» Nature 542 (7639): 115–118. https://doi.org/10.1038/nature21056
Executive Office of the President. 2016. Artificial intelligence, automation, and the economy. Executive Office of the President, United States of America (Washington DC).
Gidado, K. 1996. «Project complexity: The focal point of construction production planning.» Construction Management & Economics 14 (3): 213–225. https://doi.org/10.1080/014461996373476
Goel, V. og P. Pirolli. 1992. «The structure of design problem spaces.» Cognitive Science 16 (3): 395–429. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1603_3
Goldberg, K. 2012. «What is automation?» IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 9 (1): 1–2. https://doi.org/10.1109/tase.2011.2178910
Goldberg, K. 2019. «Robots and the return to collaborative intelligence.» Nature Machine Intelligence 1 (1): 2. https://doi.org/10.1038/s42256-018-0008-x
Hashemian, H. M. 2011. «State-of-the-art predictive maintenance techniques.» IEEE Transactions on Instrumentation and measurement 60 (1): 226–236. https://doi.org/10.1109/tim.2010.2047662
Kahneman, D. 2003. «Maps of bounded rationality: psychology for behavioral economics.» The American Economic Review 93 (5): 1449–1475. https://doi.org/10.1257/000282803322655392
Kahneman, D., P. Slovic og A. Tversky. 1982. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511809477
Kolbjørnsrud, V., R. Amico og R. J. Thomas. 2016. «How artificial intelligence will redefine management.» Harvard Business Review: 1–6. https://hbr.org/2016/11/how-artificial-intelligence-will-redefine-management
Kolbjørnsrud, V., R. Amico og R. J. Thomas. 2017. «Partnering with AI: how organizations can win over skeptical managers.» Strategy & Leadership 45 (1): 37–43. https://doi.org/10.1108/sl-12-2016-0085
Kolbjørnsrud, V., R. Kvålshaugen og R. Sannes. 2020. «Strategiske gevinster ved robotisering i bygg-og anleggsnæringen.» Praktisk økonomi & finans 36 (1): 18–32. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2871-2020-01-04
Liu, J., C. Xu, Z. Wu og Y. F. Chen. 2020. «Intelligent rebar layout in RC building frames using artificial potential field.» Automation in Construction 114: 103172. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103172
Malone, T. W. og M. S. Bernstein. 2015. Handbook of collective intelligence. Cambridge MA: MIT Press.
Maududy, C. og A. Gamal. 2019. «Literature review: technologies and property development.» IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. https://doi.org/10.1088/1755-1315/396/1/012020
Ness, S. og A. S. Øyasæter. 2021. Eiendomsutvikling – fra planlegging til ferdigstillelse. Oslo: Universitetsforlaget.
Ngai, E. W. T., Y. Hu, Y. H. Wong, Y. Chen og X. Sun. 2011. «The application of data mining techniques in financial fraud detection: a classification framework and an academic review of literature.» Decision Support Systems 50 (3): 559–569. https://doi.org/10.1016/j.dss.2010.08.006
Nilsson, N. J. 1998. Artificial Intelligence: A New Synthesis. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers.
Parasuraman, R., T. B. Sheridan og C. D. Wickens. 2000. «A model for types and levels of human interaction with automation.» IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans 30 (3): 286–297. https://doi.org/10.1109/3468.844354
Pasquale, F. 2015. The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. Cambridge MA: Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674736061
Patel, B. N., L. Rosenberg, G. Willcox, D. Baltaxe, M. Lyons, J. Irvin, P. Rajpurkar, T. Amrhein, R. Gupta, S. Halabi, C. Langlotz, E. Lo, J. Mammarappallil, A. J. Mariano, G. Riley, J. Seekins, L. Shen, E. Zucker og M. P. Lungren. 2019. «Human–machine partnership with artificial intelligence for chest radiograph diagnosis.» NPJ Digital Medicine 2 (111): 1–10. https://doi.org/10.1038/s41746-019-0189-7
Samek, W. og K.-R. Müller. 2019. «Towards explainable artificial intelligence.» I Explainable AI: Interpreting, Explaining and Visualizing Deep Learning, 5–22. Cham, Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28954-6_1
Shea, K., R. Aish og M. Gourtovaia. 2005. «Towards integrated performance-driven generative design tools.» Automation in Construction 14 (2): 253–264. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2004.07.002
Shrestha, Y. R., S. M. Ben-Menahem og G. von Krogh. 2019. «Organizational decision-making structures in the age of Artificial Intelligence.» California Management Review 61 (4): 66–83. https://doi.org/10.1177/0008125619862257
Simon, H. A. 1973. «The structure of ill-structured problems.» Artificial Intelligence 4 (3/4): 181–201. https://doi.org/10.1016/0004-3702(73)90011-8
Simon, H. A. 1977. The New Science of Management Decision. Rev. utg. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Starr, C. W., J. Saginor og E. Worzala. 2020. «The rise of PropTech: emerging industrial technologies and their impact on real estate.» Journal of Property Investment & Finance 39 (2): 157–169. https://doi.org/10.1108/jpif-08-2020-0090
Susskind, R. E. og D. Susskind. 2015. The future of the professions: How technology will transform the work of human experts. New York: Oxford University Press, USA. https://doi.org/10.1093/oso/9780198713395.001.0001
Tambe, P., P. Cappelli og V. Yakubovich. 2019. «Artificial intelligence in human resources management: challenges and a path forward.» California Management Review 61 (4): 15–42. https://doi.org/10.1177/0008125619867910
Thomas, R. J. 1994. What machines can't do: politics and technology in the industrial enterprise. Berkeley: University of California Press.
Yin, R. K. 2009. Case Study Research: Design and Methods. 4. utg. Vol. 5 Applied Social Research Methods. Los Angeles, CA: Sage Publications.

Information & Authors

Information

Published In

Go to Praktisk økonomi & finans
Volume 38Number 129 March 2022
Pages: 4764

History

Published online: 29 March 2022
Issue date: 29 March 2022

Authors

Affiliations

Vegard Kolbjørnsrud [email protected]
Vegard Kolbjørnsrud, førsteamanuensis, Institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI og seniorforsker, Accenture
Ragnvald Sannes [email protected]
Ragnvald Sannes, førstelektor, Institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI

Metrics & Citations

Metrics

Citations

Export citation

Select the format you want to export the citations of this publication.

View Options

Get Access

Buy Digital Article
Perpetual access
NOK127.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout
Buy digital issue
Perpetual access
NOK343.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout

Login Options

Restore guest purchases

Enter your email address to restore your content access:

Note: This functionality works only for purchases done as a guest. If you already have an account, log in to access the content to which you are entitled.

View options

PDF

Download PDF

Full Text

View Full Text

Figures and Media

Figures

Media

Tables

Share

Share

Share the article link

Share on social media

Share on Messenger