Sammendrag

Det finnes et enormt mangfold av organismer og livsformer i naturen. Arter er den grunnleggende enheten i den biologiske systematikken; en systematikk som ønsker å ordne og beskrive kunnskap om artene og deres evolusjonære slektskapsforhold i et hierarkisk system. Evolusjonært slektskap som er et sentralt kriterium i biologisk systematikk, innebærer at vi ønsker at systematikken skal gjenspeile livets evolusjon. Jo kortere tid siden artene utviklet seg fra en felles stamform (most recent common ancestor: MRCA), jo likere forventes de å være og omvendt. En spesiell utfordring møter vi da ved såkalte kryptiske arter. Er de bare like fordi de utviklet seg ganske nylig fra en MRCA, eller er deres morfologiske konservatisme et resultat av særskilte evolusjonære prosesser?

Get full access to this article

View all available purchase options and get full access to this article.

Referanser og videre lesning

Bickford D, Lohman DJ, Sodhi NS mfl. 2007. Cryptic species as a window on diversity and conservation. Trends in Ecology and Evolution 22: 148–155. https://doi.org/10.1016/j.tree.2006.11.004.
Cerca J, Meyer C, Stateczny D, Siemon D, Wegbrod J, Purschke G, Dimitrov D og Struck TH. 2020. Deceleration of morphological evolution in a cryptic species complex and its link to paleontological stasis. Evolution 74: 116–131. https://doi.org/10.1111/evo.13884.
Struck TH, Feder JL, Bendiksby M, Birkeland S, Cerca J, Gusarov VI, Kistenich S, Larsson K-H, Liow LH, Nowak MD, Stedje B, Bachmann L og Dimitrov D. 2018. Finding evolutionary processes hidden in cryptic species. Trends in Ecology and Evolution 33: 153–163. https://doi.org/10.1016/j.tree.2017.11.007.
Struck TH og Cerca J. 2019. Cryptic Species and Their Evolutionary Significance. In: eLS. John Wiley & Sons, Ltd: Chichester. https://doi.org/10.1002/9780470015902.a0028292.
Willassen E. 2020. En viss forvirring av ideer – for hva er egentlig en art? Naturen 3: 84–96. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3118-2020-03-04.

Information & Authors

Information

Published In

Go to Naturen
Volume 145Number 115 March 2021
Pages: 1926

History

Published online: 15 March 2021
Issue date: 15 March 2021

Authors

Affiliations

Marianne Nilsen Haugen
Marianne Nilsen Haugen
(f. 1993) har en mastergrad i økologi (UiO; 2018). Hun er stipendiat ved NHM i Evolusjonær Genomikk og Zoologi, Seksjon for forskning og samlinger, Naturhistorisk museum, UiO.
Torsten H. Struck
Torsten H. Struck
(f. 1973) er utdannet diplombiolog (1999), og Dr. rer. nat. i zoologi ved Universitetet i Osnabrück, Tyskland (2003). Han er i dag professor i evolusjonær genomikk ved Naturhistorisk museum, UiO, og vitenskapelig leder for det molekylærbiologiske laboratoriet, og konservator for Helminthsamlingen, Seksjon for forskning og samlinger, Naturhistorisk museum, UiO.
Lutz Bachmann
Lutz Bachmann
(f. 1959) er utdannet diplombiolog (1986), og Dr. rer. nat. i genetikk ved Universitetet i Tübingen, Tyskland (1990). Han er i dag professor i molekylær systematikk ved Naturhistorisk museum, UiO, og leder for forskningsgruppen i evolusjonær zoologi (FEZ), og konservator for Krepsdyrsamlingen, Seksjon for forskning og samlinger, Naturhistorisk museum, UiO.

Metrics & Citations

Metrics

Citations

Export citation

Select the format you want to export the citations of this publication.

View Options

Get Access

Buy Digital Article
Perpetual access
NOK87.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout
Buy digital issue
Perpetual access
NOK247.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout

Login Options

Restore guest purchases

Enter your email address to restore your content access:

Note: This functionality works only for purchases done as a guest. If you already have an account, log in to access the content to which you are entitled.

View options

PDF

Download PDF

Full Text

View Full Text

Figures and Media

Figures

Media

Tables

Share

Share

Share the article link

Share on social media

Share on Messenger