First page of PDF

Get full access to this article

View all available purchase options and get full access to this article.

Referanser

Alnebratt, Kerstin & Birgitta Jordansson (2011). Jämställdhet, meritokrati och kvalitet. Ett triangeldrama i den akademiska vardagen. Tidsskrift för genusforskning, (2–3), 7–27.
Bakken, A. (2008). Er kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner avhengig av klassebakgrunn og minoritetsstatus? Tidsskrift for ungdomsforskning, (1), 85–93.
Bakken, A., Borg, E., Hegna, K. & Backe-Hansen, E. (2008). Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Oslo: NOVA.
Berg, A.-J., Flemmen, A. B. og Gullikstad, B. (red.) (2010). Norske likestillinger. Om kjønn og etnisitet. Trondheim: Tapir.
Bonesrønning. H. & Iversen, J. M. V. (2008). Suksessfaktorer i grunnskolen: Analyse av nasjonale prøver 2007. SØF-rapport nr. 05/08. Trondheim: Senter for økonomisk forskning.
Brown, W. (2006). Regulating aversion: Tolerance in the age of identity and empire. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Gullestad, M. (2002). Det norske sett med nye øyne. Kritisk analyse av norsk innvandringsdebatt. Oslo: Universitetsforlaget.
Henningsen, I. (1999). Om kvalifikationer og køn. Undskyld frue, jeg ville tilbyde Dem min stol, hvis det ikke var fordi jeg selv sad på den. Kvinner, køn og forskning, 8(1), 20–30. København: Koordinationen for Kvinde- og Kønsforskning.
Holst, C. (2009). Hva er feminisme. Oslo: Universitetsforlaget.
Lyng, S. T. (2004). Å være eller lære? Om elevroller, identitet og læring i ungdomsskolen. Oslo: Universitetsforlaget.
Nayak, A. & Kehily, M. J. (1997). Masculinity and Schooling: Why are Young Men so Homophobic?. I D. L. Steinberg et al. (red.), Border Patrols. Policing the Boundaries of Heterosexuality. London: Cassell.
Nielsen, H. B. (2011). Kjønn på ungdomsskolen. I E. Munthe, M. B. Postholm, P. Haug & R. Krumsvik (red.), Elevmangfold i skolen. 5.–10. trinn. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Roe, A. & Vagle, W. (til vurdering), Kjønnsforskjeller i lesning – et dybdedykk i resultatene fra nasjonale prøver på åttende trinn fra 2007 til 2011. Til vurdering i Norsk Pedagogisk Tidsskrift.
Røthing, Å. (2011). «De norske har det mer i seg …’. Norsk kjønnslikestilling i skolen. Sosiologi i dag, (3–4), 67–86.
Røthing, Å. & Svendsen, S. B. (2011). Sexuality in Norwegian Textbooks: Constructing and Controlling Ethnic Borders?. Ethnic and Racial Studies. Oxfordshire: Taylor & Francis.
Støren, L. A. (2009). Choice of Study and Persistence in Higher Education by Immigrant Background, Gender, and Social Background. Rapport 43. Oslo: NIFU STEP.
Støren, L. A. & Helland, H. (2009). Ethnicity differences in the completion rates of upper secondary education. How do the effects of gender and social background variables interplay?. European Sociological Review. doi: 10.1093/esr/jcp041.
Støren, L. A., Waagene, E., Arnesen, C. Å. & Hovdhaugen, E. (2010). Likestilling er jo ikke lenger det helt store … Rapport nr 15. Oslo: NIFU STEP.

Information & Authors

Information

Published In

Go to Tidsskrift for samfunnsforskning
Volume 53Number 223 April 2012
Pages: 233242

History

Published online: 23 April 2012
Issue date: 23 April 2012

Authors

Affiliations

Metrics & Citations

Metrics

Citations

Export citation

Select the format you want to export the citations of this publication.

View Options

Get Access

Buy Digital Article
Perpetual access
NOK87.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout
Buy digital issue
Perpetual access
NOK247.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout

Login Options

Restore guest purchases

Enter your email address to restore your content access:

Note: This functionality works only for purchases done as a guest. If you already have an account, log in to access the content to which you are entitled.

View options

PDF

Download PDF

Full Text

View Full Text

Figures and Media

Figures

Media

Tables

Share

Share

Share the article link

Share on social media

Share on Messenger