Research Publication

Norske familiebedrifter – omfang, eierstyring og lønnsomhet

Sammendrag

Vi dokumenterer at familiebedriftene utgjør en betydelig andel av norsk økonomi regnet etter antall, ansatte, omsetning og eiendeler. Eierstyringen i den enkelte familiebedrift kjennetegnes av uvanlig tett kopling mellom eierskap, styredeltakelse og daglig ledelse. Maktmisbruk overfor minoriteten skjer trolig sjelden fordi familiens høye eierandel gir lave insentiver til slik behandling av medinvestorer. Familiebedrifter har i gjennomsnitt atskillig høyere lønnsomhet enn andre bedrifter. Denne forskjellen i lønnsomhet reduseres imidlertid med to tredeler når vi tar hensyn til andre lønnsomhetsdrivende egenskaper ved bedriften enn måten den er eid på.

Get full access to this article

View all available purchase options and get full access to this article.

Referanser

Bennedsen, Morten, Kasper M. Nielsen, Francisco Perez-Gonzalez og Daniel Wolfenzon (2007): «Inside the family firm: The role of families in succession decisions and performance». Quarterly Journal of Economics 122 (2), 647–691.
Berzins, Janis og Øyvind Bøhren (2009): «Unoterte aksjeselskaper er viktige, uutforskede og spesielle». Praktisk økonomi og finans 6, 65–75.
Berzins, Janis, Øyvind Bøhren og Bogdan Stacescu (2013): «Tax effects and agency effects of dividend policy: Holding companies as a separating device». Working Paper, BI Norwegian Business School.
O'Boyle, Ernest H. Jr., Jeffrey M. Pollack og Matthew W. Rutherford (2012): «Exploring the relation between family involvement and firms' financial performance: A meta-analysis of main and moderator effects». Journal of Business Venturing 27, 1–18.
Bøhren, Øyvind (2011): Eierne, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge, Bergen: Fagbokforlaget.
Bøhren, Øyvind og Dag Michalsen (2012): Finansiell økonomi. Teori og praksis, Bergen: Fagbokforlaget.
Bøhren, Øyvind og Nils Erik Krosvik (2013): «The economics of minority freezeouts: Evidence from the courtroom», International Review of Law and Economics 36, 48–58.
Lambrecht, Johann og Josef Lievens (2008): «Pruning the family tree: An unexplored path to family business continuity and family harmony». Family Business Review 21 (4), 295–313.
Maury, Benjamin (2006): «Family firms and firm performance: Empirical evidence from Western European corporations». Journal of Corporate Finance 12 (2), 321–341.
Mishra, Chandra S., Trond Randøy og Jan Inge Jenssen (2001): «The effect of founding family influence on firm value and corporate governance». Journal of Financial Management and Accounting 12 (3), 235–259.
Morck, Randall, Michael Percy, Gloria Tian og Bernard Yeung (2005): «The rise and fall of the family firm: A history of corporate governance in Canada». I Randall Morck (Ed.), A history of corporate governance around the world: Family business groups to professional managers. Chicago: National Bureau of Economic Research, University of Chicago Press.
Svalland, Bjørn M. og Lasse C. Vangstein (2011): «Familiebedrifter og diversifisering». Praktisk økonomi og finans 8, 87–96.
Villalonga, Belen og Raphael Amit (2006): «How do family ownership, control, and management affect firm value? ». Journal of Financial Economics 80 (2), 385–417.

Information & Authors

Information

Published In

Go to Praktisk økonomi & finans
Volume 29Number 39 September 2013
Pages: 5773

History

Published online: 9 September 2013
Issue date: 9 September 2013

Authors

Affiliations

Janis Berzins
Janis Berzins er førsteamanuensis ved Institutt for finansiell økonomi, Senter for eierforskning, Handelshøyskolen BI. De siste årene har han særlig forsket på eierstyring og bedriftsøkonomi i den delen av norsk næringsliv som ikke er notert på Oslo Børs. E-post: [email protected]
Øyvind Bøhren
Øyvind Bøhren er professor ved Institutt for finansiell økonomi, Senter for eierforskning, Handelshøyskolen BI. De siste årene har han særlig forsket på eierstyring og bedriftsøkonomi i den delen av norsk næringsliv som ikke er notert på Oslo Børs. E-post: [email protected]

Metrics & Citations

Metrics

Citations

Export citation

Select the format you want to export the citations of this publication.

Crossref Cited-by

  • Entreprenører og arvinger - veier til topposisjoner i næringslivet, Søkelys på arbeidslivet.

View Options

Get Access

Buy Digital Article
Perpetual access
NOK127.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout
Buy digital issue
Perpetual access
NOK343.20
Add to cart
Local taxes may change at checkout

Login Options

Restore guest purchases

Enter your email address to restore your content access:

Note: This functionality works only for purchases done as a guest. If you already have an account, log in to access the content to which you are entitled.

View options

PDF

Download PDF

Full Text

View Full Text

Figures and Media

Figures

Media

Tables

Share

Share

Share the article link

Share on social media

Share on Messenger