Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordic Journal of Digital Literacy
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Nordic Journal of Digital Literacy retter seg mot forskere, skolemyndigheter, skoleledere i grunnskole og videregående skole, faglærere ved høgskoler og universiteter, og andre som er opptatt av utdanning og IKT.

Tidsskriftet inneholder fagfellevurderte artikler og bokmeldinger. Gjennom presentasjon av nasjonal og internasjonal forskning, skal tidsskriftet bidra til den utdanningspolitiske debatten. Nordic Journal of Digital Literacy har som mål å skape en arena for kritisk analyse av digital kompetanse og bruken av IKT i utdanningssammenheng, samt å åpne opp for dialog mellom ulike aktører på feltet. Alle innsendte bidrag blir først vurdert av redaktør (editor screening). Bidrag som vurderes positivt blir så sendt til fagfellevurdering, og vurderes av minst to anonymiserte internasjonale fagfeller. 

Nordic Journal of Digital Literacy har spesielt fokus på artikler som tematisk omhandler digital kompetanse og bruk av IKT i utdanningssammenheng.
Bidragene kan blant annet rette seg mot:
 • IKT praksis og innovasjon i utdanning
 • Teoretiske, metodiske og praktiske utfordringer rundt bruken av IKT i utdanning
 • IKT i fag (didaktisk sammenheng)
 • Evaluering og utviklingsarbeid
 • Elevarbeid og elevenes IKT kompetanse
 • Lærere, lærerutdanning og klasseledelse
 • Livslang læring
Publikasjonen utkommer kvartalsvis, og gis ut av Universitetsforlaget på vegne av Universitetet i Bergen. Tidsskriftet publiseres på engelsk.

Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din. Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Scopus
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Redaktør
Rune Johan Krumsvik, Professor, Universitetet i Bergen

Redaksjon
Kjetil Egelandsdal, postdoc., Universitetet i Bergen
Kjetil L. Høydal, førsteamanuensis, Høgskolen i Volda
Fredrik Mørk Røkenes, førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige Unviersitet - NTNU
Ann-Thérèse Arstorp, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
Gréta Björk Guðmundsdóttir, professor, Universitetet i Oslo
Ove Edvard Hatlevik, professor, OsloMet – Storbyuniversitetet
Massimo Loi, policy researcher and advisor, OECD
Cathrine E. Tømte, førsteamanuensis, Universitetet i Agder
Morten Søby, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet
Lise Øen Jones, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Redaksjonssekretær
Øystein Olav Skaar

Kontakt redaksjonen

Redaksjonsråd
Claire Bélisle, University of Lyon, France
Alain Breuleux, McGill University, Canada
Kirsten Drotner, University of Southern Denmark, Denmark
Ola Erstad, University of Oslo, Norway
Keri Facer, Futurelab, England
Annita Fjuk, Telenor R&I, Norway
Patrik Hernwall, Stockholm University, Sweden
Michael Hoechsmann, Lakehead University, Canada
Solveig Jakobsdottir, University of Iceland, Iceland
Michele Knobel, Montclair State University, USA
Colin Lankshear, James Cook University, Australia
Sanne Järvelä, University of Oulu, Finland
Nancy Law, University of Hong Kong
Angela McFarlane, University of Bristol, UK
Roger Säljö, Göteborg University, Sweden
Marlene Scardamalia, University of Toronto, Canada
Birgitte Holm Sørensen, The Danish University of Education, Denmark
Barbara Wasson, University of Bergen, Norway
Patricia Wastiau, European Schoolnet, Belgium
 

Kontakt redaksjonen

Universitetet i Bergen
Det psykologiske fakultetet
Institutt for pedagogikk
Christiesgate 13
5020 Bergen

 
Nordic Journal of Digital Literacy er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY 4.0

ABOUT THE JOURNAL

Nordic Journal of Digital Literacy contains peer-reviewed articles, conference papers, debates and commentaries, software and book reviews. Through dissemination of national and international research, the journal contributes to the debate on education policy. The journal aims at creating a platform for the critical analysis of digital literacy competence, and the use of ICT in an educational context. Moreover, the aim is to stimulate dialogue between different participants in the field.

The journal focuses on articles that deal thematically with digital literacy and the use of ICT in educational settings. Contributions can target the following themes:
 • ICT use and innovation in education
 • Theoretical, methodological and practical challenges around the use of ICT in education
 • ICT in subjects (didactic context)
 • Evaluation and development
 • Learners’ work and learners’ ICT skills
 • Teachers, teacher education and classroom management with ICT
 • Lifelong learning with ICT
 

SUBMITTING A MANUSCRIPT

Before you submit your manuscript, we ask you to read the guidelines closely, and ensure:
 • all info about the author is included
 • the number of characters does not exceed the limits stated underneath
 • notes and references complies with the authors guidelines
 • abstract and keywords in English is included
All manuscripts submitted to the journal should be submitted to the NJDL's email address njdl@uib.no.

Due to COVID-19 the journal experience some difficulties in meeting timelines regarding the peer review process. In order to facilitate this in the best manner the editor kindly ask authors and reviewers to inform the journal as soon as possible if there is need to extend some deadlines. The journal will try its best to be flexible and ensure a good process for everybody involved despite the challenging cicrumstances.

MANUSCRIPT STANDARD

The editorial office welcomes submissions of both scientific articles as well as commentaries and book reviews. The journal practices external peer review of scientific articles and internal review of other written texts, such as book reviews and project presentations. The journal does not consider manuscripts for publication if they have already been published elsewhere. The editorial office accepts submissions in MS Word-format (.doc) or Rich Text –format (.rtf).

Scientific articles intended for peer-review should not exceed 40 000 characters, including spaces, paragraph marks and references (i.e., the whole document). Other texts should not exceed 30 000 characters. Only articles in English are accepted. 

Author anonymity: In the paper, please omit name(s) of author(s) elsewhere, except when citing previous work. Self cites should always be done in the third person and in such a way that reviewers cannot identify author(s).

Submitted manuscripts should contain the following:
 • Title
 • Abstract: Provide an abstract of max. 300 words
 • 3–5 keywords
 • The manuscript
 • Notes should be numerical and organized as footnotes
 • Literature references in alphabetical order
In separate documents:
 • Numbered figures and table (each one at a separate side)
 • Title page: Submit a separate title page with the following information: title, author(s) information (institution), date, number of words, and acknowledgements. 
 

REFERENCE SYSTEM

 

The journal uses APA 7th edition style guide for references.

Introductions to this style can found here:
Also, a basic tutorial can be found here:  

DOI-REFERENCES

 

The references should always include DOI-references, when possible (DOI: digital object identifier.) The DOI-reference should be accessible by clicking at the URL. If you are not sure about the DOI-code of a reference you may search for it here (title or author name): http://search.crossref.org/

The DOI-reference should be placed at the end of each reference, like in this example:
Aas, K. F. and Gundhus, H. (2015). Policing Humanitarian Borderlands: Frontex, Human Rights and the Precariousness of Life. The British Journal of Criminology, 55(1), 1-18. https://doi.org/10.1093/bjc/azu086

 

TABLES, FIGURES AND ILLUSTRATIONS

 

All figures and tables in the manuscript must be allowed published. If someone other than the author has made a figure or table, the name of the source should be stated in the text. The author is responsible for obtaining the permission to use earlier published illustrations. Placing of figures and tables in the text should be marked in the manuscript: [table / figure 1 about here].

Each table/figure should be numbered and editable in Microsoft Word. Title of table is placed above and title of figure below.

QUOTES

Quotations of less than five lines are included in the sentence and marked by quotation marks (“). Quotations of five lines and more are written in 10 point and indented with no quotation marks.

NOTES

Notes in the manuscript should be organized as footnotes, when using regular text processing software.

Notes should be kept to a minimum and used only for comment.

REFEREE PROCESS

The journal uses double blind reviewing of manuscripts. Manuscripts must therefore be anonymized by the author(s). Front side and information about the author(s) must be given in a separate document. All explicit self-references should be anonymized.

RIGHTS

The articles in Nordic Journal of Digital Literacy are published under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon