Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordic Journal of Digital Literacy
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Nordic Journal of Digital Literacy retter seg mot forskere, skolemyndigheter, skoleledere i grunnskole og videregående skole, faglærere ved høgskoler og universiteter, og andre som er opptatt av utdanning og IKT.

Tidsskriftet inneholder fagfellevurderte artikler og bokmeldinger. Gjennom presentasjon av nasjonal og internasjonal forskning, skal tidsskriftet bidra til den utdanningspolitiske debatten. Nordic Journal of Digital Literacy har som mål å skape en arena for kritisk analyse av digital kompetanse og bruken av IKT i utdanningssammenheng, samt å åpne opp for dialog mellom ulike aktører på feltet. Alle innsendte bidrag blir først vurdert av redaktør (editor screening). Bidrag som vurderes positivt blir så sendt til fagfellevurdering, og vurderes av minst to anonymiserte internasjonale fagfeller. 

Nordic Journal of Digital Literacy har spesielt fokus på artikler som tematisk omhandler digital kompetanse og bruk av IKT i utdanningssammenheng.
Bidragene kan blant annet rette seg mot:
 • IKT praksis og innovasjon i utdanning
 • Teoretiske, metodiske og praktiske utfordringer rundt bruken av IKT i utdanning
 • IKT i fag (didaktisk sammenheng)
 • Evaluering og utviklingsarbeid
 • Elevarbeid og elevenes IKT kompetanse
 • Lærere, lærerutdanning og klasseledelse
 • Livslang læring
Publikasjonen utkommer kvartalsvis, og gis ut av Universitetsforlaget på vegne av Universitetet i Bergen. Tidsskriftet publiseres på engelsk, dansk, norsk og svensk.

Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din. Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Scopus
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Redaktør
Rune Johan Krumsvik, Professor, Universitetet i Bergen

Redaksjon
Kjetil Egelandsdal, postdoc., Universitetet i Bergen
Kjetil L. Høydal, førsteamanuensis, Høgskolen i Volda
Fredrik Mørk Røkenes, førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige Unviersitet - NTNU
Ann-Thérèse Arstorp, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
Gréta Björk Guðmundsdóttir, professor, Universitetet i Oslo
Ove Edvard Hatlevik, professor, OsloMet – Storbyuniversitetet
Massimo Loi, policy researcher and advisor, OECD
Cathrine E. Tømte, førsteamanuensis, Universitetet i Agder
Morten Søby, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet
Lise Øen Jones, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Redaksjonssekretær
Øystein Olav Skaar

Kontakt redaksjonen

Redaksjonsråd
Claire Bélisle, University of Lyon, France
Alain Breuleux, McGill University, Canada
Kirsten Drotner, University of Southern Denmark, Denmark
Ola Erstad, University of Oslo, Norway
Keri Facer, Futurelab, England
Annita Fjuk, Telenor R&I, Norway
Patrik Hernwall, Stockholm University, Sweden
Michael Hoechsmann, Lakehead University, Canada
Solveig Jakobsdottir, University of Iceland, Iceland
Michele Knobel, Montclair State University, USA
Colin Lankshear, James Cook University, Australia
Sanne Järvelä, University of Oulu, Finland
Nancy Law, University of Hong Kong
Angela McFarlane, University of Bristol, UK
Roger Säljö, Göteborg University, Sweden
Marlene Scardamalia, University of Toronto, Canada
Birgitte Holm Sørensen, The Danish University of Education, Denmark
Barbara Wasson, University of Bergen, Norway
Patricia Wastiau, European Schoolnet, Belgium
 

Kontakt redaksjonen

Universitetet i Bergen
Det psykologiske fakultetet
Institutt for pedagogikk
Christiesgate 13
5020 Bergen

 
Nordic Journal of Digital Literacy er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY 4.0

Forfatterveiledning

Om Tidsskriftet

Nordic Journal of Digital Literacy (NJDL) publiserer fagfellevurderte artikler, konferansebidrag, samt debattinnlegg, programvare- og bokanmeldelser. Gjennom formidling av nasjonal og internasjonal forskning bidrar tidsskriftet til å utvikle utdanningsfeltet, med særlig fokus på utdanning i Norden. Tidsskriftet har som mål å skape en plattform for kritisk analyse av digital kompetanse og bruk av IKT til pedagogiske formål. Videre er målet å stimulere til dialog mellom ulike deltakere knyttet til fagfeltet.

Tidsskriftet publiserer fagtekster som tar for seg digital dannelse (digital literacy) digital kompetanse og pedagogisk bruk av IKT. Aktuelle temaer:
 • IKT-bruk og innovasjon i utdanningen
 • Teoretiske, metodiske og praktiske utfordringer knyttet til bruk av IKT i utdanning
 • Didaktisk bruk av IKT i spesifikke fag
 • Evaluering og utvikling
 • Elever og studenters digitale kompetanse
 • Bruk av IKT blant lærere, i lærerutdanning og klasseledelse
 • Livslang læring med IKT

Send inn Manuskript

Før du sender inn bidraget ditt, ber vi deg lese retningslinjene nøye og sørger for at:
 • Informasjon om forfatteren(e) er inkludert
 • Antall tegn er innenfor grensen som angitt nedenfor
 • Merknader og referanser følger tidsskriftets retningslinjer
 • Sammendrag og emneord på engelsk er inkludert
 • Bidrag på dansk, norsk eller svensk må dessuten inneholde sammendrag og emneord på det aktuelle språket
Bidrag kan sendes til tidsskriftets e-postadresse: njdl@uib.no.

På grunn av COVID-19 opplever tidsskriftet noen vanskeligheter med å møte tidslinjer knyttet til fagfellevurderingsprosessen. For å gjøre dette på en best mulig måte ber redaktøren forfattere og fagfeller om å informere tidsskriftet så snart som mulig hvis det er behov for å forlenge tidsfrister. Redaksjonen vil gjøre sitt ytterste for å sikre en god og fleksible prosess for alle involverte til tross for de utfordrende omstendighetene.

Klargjøring av manuskript

Redaksjonen ønsker velkommen både vitenskapelige artikler, konferansebidrag, samt debattinnlegg, programvare- og bokanmeldelser. Tidsskriftet benytter ekstern fagfellevurdering av vitenskapelige artikler og intern gjennomgang av andre skriftlige tekster, for eksempel bokanmeldelser og prosjektrapporter. Tidsskriftet vurderer ikke manuskripter for publisering dersom de allerede er publisert andre steder. Redaksjonen godtar innsendinger i MS Word-format (.docx /.doc) eller Rich Text- format (.rtf).

Vitenskapelige artikler beregnet for fagfellevurdering må ikke overstige 40 000 tegn. Dette inkluderer mellomrom, paragraftegn og referanser (dvs. hele dokumentet). Andre bidrag bør ikke overstige 30 000 tegn. Tidsskriftet publiserer artikler på engelsk, dansk, norsk eller svensk.

Bidrag skal inneholde to dokumenter:
 1. Omslagsside som inneholder:
  • Navn på forfatter(e)
  • Fødsesår
  • Stilling/grad og navn på institusjon
  • Adresse, telefonnummer og e-post
  • Tittel på manuskriptet
  • Sammendrag (maks. 300 ord)
  • 3–5 nøkkelord
  • Antall tegn (inkludert mellomrom og avsnittstegn)
  • Anerkjennelser (acknowledgements)
 2. Anonymisert manuskript som inneholder:
  • Tittel
  • Sammendrag (maks. 300 ord)
  • 3–5 nøkkelord
  • Hoveddel med figurer og tabeller
  • Noter skal være numeriske og organisert som fotnoter
  • Litteraturreferanser i alfabetisk rekkefølge med bruk av DOI

REFERANSESYSTEM

Tidsskriftet benytter APA 7th som referansestil. Se her for en kort introduksjon til referansestilen:

DOI-REFERANSER

Referanser skal alltid inneholde DOI (Digital Object Identifier) dersom de er tilgjengelige. Bruk http://search.crossref.org eller lignende for å identifisere riktig DOI. DOI plasseres på slutten av hver referanse, for eksempel:

Krumsvik, R. J. (2020). Extended Editorial. Nordic Journal of Digital Literacy, 15(3), 141-152. https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2020-03-01

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER

Forfatteren(e) må innhente tillatelse fra rettighetshaver til å reprodusere materiale. Hvis noen andre enn forfatteren(e) har laget en figur eller tabell, må navnet på kilden oppgis i teksten.

Sitater

Sitater på mindre enn 40 ord skal være innlemmet i teksten og må inneholde anførselstegn. Sitater på 40 eller flere ord skrives som en frittstående tekstblokk med innrykk og uten anførselstegn.

Noter

Noter i manuskriptet skal føres som fotnoter. Merknader bør holdes på et minimum og brukes kun for kommentarer.

Fagfellevurderingsprosessen

Tidsskriftet bruker dobbelblind gjennomgang av innsendte bidrag. Manuskriptet må derfor anonymiseres av forfatteren(e). Tittelside og forfatterinformasjon må oppføres i et eget dokument. Alle eksplisitte egenreferanser bør anonymiseres.

RETTIGHETER

NJDL benytter Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon