Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordic Journal of Digital Literacy
Nordic Journal of Digital Literacy retter seg mot forskere, skolemyndigheter, skoleledere i grunnskole og videregående skole, faglærere ved høgskoler og universiteter, og andre som er opptatt av utdanning og IKT.

Tidsskriftet inneholder fagfellevurderte artikler, konferansebidrag, debatter og kommentarer, programvare- og bokanmeldelser. Gjennom presentasjon av nasjonal og internasjonal forskning, skal tidsskriftet bidra til den utdanningspolitiske debatten. Nordic Journal of Digital Literacy har som mål å skape en arena for kritisk analyse av digital kompetanse og bruken av IKT i utdanningssammenheng, samt å åpne opp for dialog mellom ulike aktører på feltet. Alle innsendte bidrag blir først vurdert av redaktør (editor screening). Bidrag som vurderes positivt blir så sendt til fagfellevurdering, og vurderes av minst to anonymiserte internasjonale fagfeller.

Nordic Journal of Digital Literacy har spesielt fokus på artikler som tematisk omhandler digital kompetanse og bruk av IKT i utdanningssammenheng. Bidragene kan blant annet rette seg mot: IKT praksis og innovasjon i utdanning Teoretiske, metodiske og praktiske utfordringer rundt bruken av IKT i utdanning IKT i fag (didaktisk sammenheng) Evaluering og utviklingsarbeid Elevarbeid og elevenes IKT kompetanse Lærere, lærerutdanning og klasseledelse Livslang læring

Publikasjonen utkommer kvartalsvis, og gis ut av Universitetsforlaget i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen.Tidsskriftet publiseres på engelsk, og er kun tilgjengelig som en elektronisk Open Access publikasjon.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel uten restriksjoner, og du gir enhver tredjepart retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten av din artikkel, i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC-SA 4.0. Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser i denne lisensen. Disse kan leses i sin helhet her. Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter. 

Nordic Journal of Digital Literacy ligger på nivå 1 i det norske tellekantsystemet.
Redaktør:
Ola Berge, Senter for IKT i utdanningen

Assosierte redaktører:
Karoline Tømte, Senter for IKT i utdanningen
Ove Edvard Hatlevik, Senter for IKT i utdanningen
Gréta Björk Guðmundsdóttir, Senter for IKT i utdanningen
Massimo Loi, Senter for IKT i utdanningen
Morten Søby, Senter for IKT i utdanningen
 

Redaksjonssekretærer:
Marijana Kelentric, Senter for IKT i utdanningen

Kontakt redaksjonen

Redaksjonsråd:
Claire Bélisle, University of Lyon, France
Alain Breuleux, McGill University, Canada
Kirsten Drotner, University of Southern Denmark, Denmark
Ola Erstad, University of Oslo, Norway
Keri Facer, Futurelab, England
Annita Fjuk, Telenor R&I, Norway
Patrik Hernwall, University of Tromsø, Norway
Michael Hoechsmann, Lakehead University, Canada
Solveig Jakobsdottir, University of Iceland, Iceland
Michele Knobel, Montclair State University, USA
Colin Lankshear, James Cook University, Australia
Sanne Järvelä, University of Oulu, Finland
Nancy Law, University of Hong Kong
Angela McFarlane, University of Bristol, UK
Roger Säljö, Göteborg University, Sweden
Marlene Scardamalia, University of Toronto, Canada
Birgitte Holm Sørensen, The Danish University of Education, Denmark
Barbara Wasson, University of Bergen, Norway
Patricia Wastiau, European Schoolnet, Belgium

Redaksjonens adresse:
Senter for IKT i utdanningen
Postboks 1313, Vika
NO-0112 Oslo

iktsenteret.no

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon