Med Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT) får nordisk barnelitteraturforskning en etterlengtet ny publiseringsarena i det digitale formatet.

BLFT tar mål av seg til å være et vitenskapelig forum som:

  • utforsker barnelitteraturens estetikk

  • er inkluderende i forhold til aktuell litteraturvitenskaplig forskning på tekstformer og kunstuttrykk som retter seg mot barn.

  • går i dialog med andre kunstretninger og medier, så som dramatikk, bildekunst, film og musikk

  • undersøker hvordan digitale medier påvirker det barnelitterære uttrykk

  • setter fokus på barnelitteraturens institusjonelle og kulturpolitiske vilkår

BLFT publiserer bare fagfellevurderte artikler, for på linje med andre forskningsfelt trenger barnelitteraturforskningen at det stilles høye vitenskapelige krav. Vi tar også imot vitenskapelige anmeldelser, doktordisputaser og debattinnlegg.

Vi håper og tror at BLFT, som er et nordisk samarbeid, vil bidra til mer og bedre barnelitteraturforskning, og vi er overbevist om at et digitalt tidsskrift vil ha særlig betydning for forskning på tekstformer der den visuelle dimensjonen er viktig, slik den er det i bildebøker, animasjon, tegneserier og sakprosa for barn. Og bare det digitale formatet kan yte forskning på multimedieformet barnelitteratur gode presentasjonsmuligheter.

Velkommen som leser, velkommen som artikkelforfatter!

Kristin Ørjasæter, Norsk barnebokinstitutt

Elina Druker, Stockholms Universitet

Nina Christensen, Aarhus Universitet

Nina Goga, Høgskolen i Bergen

Ingeborg Mjør, Høgskolen i Bergen