Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Stability and accuracy of credit ratings
Examining credit assessments from two Norwegian banks
Vitenskapelig publikasjon
av Eric Guangcheng Hua, Jesper Thuestad Jacobsen, Petter Eilif de Lange & Lars Ole Hjelkrem
Sammendrag

This paper examines the stability and accuracy of credit ratings from two Norwegian savings and loans banks, labeled Bank A and Bank B. Credit Rating Agencies (CRAs) often claim that ratings are relative rankings of firms and largely independent of the business cycle. We find that the intensity of banks’ rating changes – both upgrades and downgrades – vary over time depending on the business cycle. This is inconsistent with characterizing their methodology as through-the-cycle. We further find that the volatility and accuracy of Bank B – the bank with more customers exposed to the petroleum industry – seems to be higher than that of Bank A. The accuracy of Bank B’s ratings also appears to be less affected by economic slowdowns than those of Bank A. Whereas Bank A’s accuracy drops significantly following the oil price shock in 2014–2015, the accuracy of Bank B remains more stable.

Vi trenger frivilligheten, men hva trenger de frivillige?
En studie av psykologiske behov i frivillig arbeid og lønnet arbeid
Vitenskapelig publikasjon
av Erik Lundanes Jonvik & Beate Jelstad Løvaas
SammendragEngelsk sammendrag

Foreldredrevet frivillighet utgjør en vesentlig del av frivilligheten i Norge. Samtidig er denne gruppen frivillige mindre tilfredse og mindre motiverte enn andre grupper av frivillige. Hva får travle småbarnsforeldre, midt i tidsklemmen mellom lønnet arbeid og familieliv, til å være på treningsbanen flere ganger i uka? Med utgangspunkt i selvbestemmelsesteorien undersøkte vi om det er forskjeller i menneskers psykologiske behov i deres frivillige arbeid sammenlignet med deres lønnede arbeid. I tillegg undersøkte vi hvilken betydning tilhørighet, mestring og autonomi har for opplevelse av mening i livet i begge livsdomenene. Funn fra vår elektroniske survey av foreldrefrivillige i et lokalt idrettslag indikerer at det er forskjeller mellom lønnet arbeid og frivillig arbeid i betydningen at autonomi og mestring verdsettes høyere i lønnet arbeid, og varierer mer i frivillig arbeid. Videre viser studien at tilfredsstillelse av de psykologiske behovene i lønnet arbeid er av større betydning for opplevelse av mening i livet sammenlignet med det frivillige arbeidet. Andre kilder til mening enn tilfredsstillelse av egne behov er sentrale for de foreldrefrivillige. Vi drøfter funnene og peker på mulige teoretiske innsikter og praktiske implikasjoner.

Parent-driven volunteer work plays an important role in voluntary work in Norway. However, this group of volunteers is less satisfied and have lower motivation than other groups of volunteers. What makes busy parents in-between family life and paid work to be on the training ground several times a week? Based on self-determination theory, we examined the importance of the basic psychological needs for autonomy, competence and relatedness in voluntary work and paid work. Further, we investigated to what extent satisfaction of the needs in both life domains was related to meaning in life. A survey was distributed electronically to respondents who are volunteers in a local sports organization. We found that the needs for competence and autonomy were more valued in paid work compared to voluntary work. Further, the relationship between meaning in life and satisfaction of the needs were stronger in paid work settings compared to the voluntary work domain. Hence, other sources of meaning than satisfaction of the psychological needs are of importance for the parent-driven volunteers. We discuss the findings, the possible theoretical insights as well as the practical implications.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon