Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fra regionale kongedømmer til sentralisert stat?

Radikal strukturendring i en digital tid
From regional kingdoms to centralized state?
Radical structural change in digital times
Konsulent, Deloitte, Oslo
Revisjon, EY, Oslo
Seniorforsker, Samfunns- og næringslivsforskning, Bergen

Landsomfattende statlige etater i Norge har tradisjonelt vært organisert etter geografi, med til dels sterke regionale enheter. I denne artikkelen går vi inn på tre etater (Arkivverket, Skatteetaten, Statens vegvesen) som har erstattet regionale enheter med organisering etter funksjoner eller formål. To drivkrefter ligger bak denne utviklingen: nye muligheter gjennom digital teknologi, og en erkjennelse av at man utfører likeartede oppgaver på tvers av regioner. For Arkivverket og Skatteetaten var stedsuavhengighet (i produksjon og brukerkontakt) som følge av digitalisering særlig viktige drivkrefter. Artikkelen bidrar med ny kunnskap om hvordan digital teknologi påvirker prinsipper for gruppering, og om samspillet mellom organisasjonsstruktur og lokalisering av arbeid. Dette åpner for en rekke interessante problemstillinger for videre forskning.

Nøkkelord: organisasjonsstruktur, gruppering av aktiviteter, geografisk organisering, lokalisering av arbeid, digitalisering

Nationwide state agencies in Norway have traditionally been organized in regional units. Here, we analyze three agencies (the National Archives of Norway, the Tax Administration, and the Norwegian Public Roads Administration) in which regional units have been replaced with grouping according to functions or output. The driving forces are a) new possibilities created by digital technology, and b) the recognition that each agency performs similar activities across regions. For the National Archives and the Tax Administration, digitalization enabled the independence of specific localizations (for production and client contact). The article contributes with new knowledge on how digital technology impacts grouping of activities, and on the association between organization structure and localization of work.

Keywords: organization structure, grouping of activities, geography and organization, localization of work, digitalization
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon