Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Samarbeid, medvirkning og innovasjon – en studie av ytre press og lokal omstilling hos REC ScanWafer Herøya1

Cooperation, Participation and Innovation – a study of external pressure and local restructuring by REC ScanWafer Herøya
Ph.D., Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet
dr.philos., Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet

RECs waferfabrikk ble etablert i 2003 i Hydros industripark på Herøya. Industrien i Grenland har lange tradisjoner for samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere på mange nivå. Etter en krevende oppstart gikk REC-fabrikken en periode med store overskudd, helt til prisen på silisiumwafere begynte å synke i 2009. Fra da av gikk det utforbakke til den ble slått konkurs i september 2012. Vi har studert hvordan Lean-produksjonsmetodikk ble brukt til styring og ledelse av fabrikken både i oppgangs- og nedgangstider, og beskriver i denne artikkelen møtet mellom en medvirkningskultur preget av den norske samarbeidsmodellen og en rasjonell-analytisk lederorientert produksjonsfilosofi, Lean. Våre funn viser at innføring av Lean ikke nødvendigvis er noen hindring for praktiseringen av den norske arbeidslivsmodellen, og at det er hvordan Lean oversettes og anvendes i praksis som avgjør hvorvidt det oppnås synergier og positive resultater.

Nøkkelord: Lean, endringsledelse, styring, organisasjonslæring, regional utvikling

REC established the wafer factory at Herøya in 2003 in an industrial park with a long history of employers and employees’ collaboration. After a difficult start-up, the factory performed very well until the price of silicon wafers started to fall in 2009. From then on, a long period of declining performance followed before bankruptcy in September 2012. We have studied how Lean production was used to manage the factory in periods of growth and decline and describe in this article the encounters between a culture of participation prominent in the Norwegian cooperative model and the rational-analytical managerial oriented production philosophy Lean. Our findings suggest that introducing Lean is not necessarily a hindrance for working by the Norwegian work life model, rather it is how Lean is translated and practiced in concrete settings that decides whether synergies and positive effects will emerge.

Keywords: Lean, change management, organizational learning, regional development
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon