Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Har ledelse av frivillige noe å tilføre ledere i kunnskapsorganisasjoner?

What can leaders in knowledge-based organizations learn from volunteer management?

Førsteamanuensis


Førsteamanuensis ph.d., VID vitenskapelige høgskole


Studieleder og ph.d.-stipendiat, VID vitenskapelige høgskole

Dagens kunnskapsmedarbeidere ligner dagens frivillige i sin søken etter meningsfullt arbeid. Med utgangspunkt i at en sentral dimensjon ved ledelse av frivillige handler om å tilrettelegge for frivilliges motivasjon, gjennomgår vi nyere forskning om betingelser for frivillig innsats (slik som Wollebæk, Sætrang & Fladmoe, 2015). Vi undersøker hvorvidt de identifiserte motivasjonsdimensjonene samsvarer med eller har noe å tilføre ledelse av kunnskapsarbeidere, belyst gjennom teorien om transformasjonsledelse (Bass, 1985; Bass & Riggio, 2006). Verdier i form av «interesse for saken» fremstår som en sentralt for frivillige. Mens transformasjonsledelse fokuserer på lederen som kommuniserer verdier og visjoner, så kan lederen av frivillige derimot betraktes som en forvalter av felles verdier og som en tilrettelegger for motivasjon og engasjement for saken. En ytterligere oppmerksomhet på å holde det meningsbærende levende, eksempelvis ved å koble den enkeltes innsats til organisasjonens formål, synes å være en relevant perspektivforsterker for ledere i kunnskapsorganisasjoner.

Nøkkelord: ledelse, kunnskapsmedarbeidere, frivillighet, verdier, mening, motivasjon

Knowledge workers are becoming more like volunteers in their search for meaningful work. With a starting point in the fact that a central dimension of volunteer management is about facilitating the volunteers’ motivation, we review recent research on voluntary engagement (Wollebæk, Sætrang, & Fladmoe, 2015). We analyze whether the identified elements are included in the leadership literature, exemplified by the theory of transformational leadership (Bass, 1985; Bass & Riggio, 2006). Values emerge as a central motivating factor for volunteers. While transformational leadership focuses on the leader communicating values and visions, leading volunteers seems to emphasize facilitating the existing engagement among the volunteers, and hence, managing the common good. A further focus on meaningful work, for example by communicating the purpose of the organization and linking it to the individual’s efforts, seems to be relevant for managers in knowledge-based organizations.

Keywords: leadership, knowledge workers, volunteering, values, meaning, motivation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon