Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Produktivitet og insentiver i offentlig sektor

Public sector productivity and incentives

professor, Handelshøgskolen ved Universitet i Stavanger


professor, Handelshøgskolen ved Universitet i Stavanger

For om lag 10 år siden flatet produktivitetsutviklingen ut i norsk økonomi, etter en 10-årsperiode med høy produktivitetsvekst. Fallet i produktivitetsutviklingen har sammenfalt med sterk vekst i offentlig sektor. Ressursutnyttingen i det offentlige tjenestetilbudet blir dermed en viktig faktor bak produktivitetsutviklingen i norsk økonomi. Med utgangspunkt i den internasjonale forskningslitteraturen drøfter denne artikkelen betydningen av insentiver for prestasjoner og produktivitet i offentlig sektor. Diskusjonen tyder på at tiltak som skjerper insentivene, etter alt å dømme vil gi bedre ressursutnytting i offentlig sektor og dermed bidra til bedre produktivitetsutvikling i norsk økonomi.

Nøkkelord: produktivitet, insentiver, offentlig sektor, litteraturoversikt

General productivity growth in Norway has stagnated over the last ten years, following a decade of high productivity growth. The setback has coincided with strong growth in government expenditure and public sector employment. Going forward, resource efficiency in the government sector is therefore an important factor for general productivity growth in the Norwegian economy. We review the research literature on motivation, incentives, and productivity, and discuss potential implications for public sector productivity. Our discussion suggests that efforts to sharpen incentives are likely to improve resource efficiency in the public sector, and thereby contribute favourably to productivity growth in the Norwegian economy.

Keywords: productivity, incentives, public sector, literature survey
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon