Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fra bokfører til rådgiver?

En analyse av utviklingen i kravene til regnskapsføreres kunnskaper, ferdigheter og holdninger i perioden 2005–2015
From bookkeeper to advisor?
An analysis of changes in expectations with respect to accountants’ competencies, skills, and attitudes 2005–2015

førsteamanuensis, NMBU


førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI


førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge


master i økonomi og ledelse, NMBU

Formålet med artikkelen er å undersøke hvordan endringene i regnskapsførerbransjen har påvirket kravene som regnskapskontorene setter til nye ansattes kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og hvilke HR-tiltak kontorene iverksetter for å støtte sine ansatte. Artikkelens datagrunnlag er en kvantitativ innholdsanalyse av totalt 986 stillingsannonser fra henholdsvis 2005 og 2015 publisert på FINN.no. Resultatene tyder på at det har skjedd en utvikling i retning av at regnskapskontorer søker etter en annen type regnskapsførere med mer variert kompetanse, ferdigheter og karaktertrekk enn før.

Nøkkelord: regnskapsførerbransjen, regnskapskontorer, bokføring, rådgivning, kunnskaper, ferdigheter, holdninger

The purpose of this article is to examine how changes in the Norwegian accounting industry have influenced the expectations of accounting firms with respect to the knowledge, skills and attitudes of new hires, as well as changes in the types of HR initiatives the firms provide to support their employees. The article draws on data collected by means of a quantitative content analysis of 986 job listings on Finn.no published in 2005 and 2015. The analysis shows that accounting firms tend to look for a different type of accountant in 2015 than in 2005. This indicates a shift from the traditional, narrow role as bookkeeper to an expanded role requiring a wider variety of competencies, skills and attitudes.

Keywords: accounting firms, bookkeeper, advisor, competencies, skills, attitudes
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon