Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Logg av mobilen for å logge på livet


Professor, Handelshøyskolen BI, professor II Center for Service Innovation, Norges Handelshøyskole


Høyskolelektor, Handelshøyskolen BI

Feilbruk av internett kan føre til økt stress, redusert velvære og at vi logger av i økende grad. Dette får store konsekvenser for norske bedrifter. Hva skal de gjøre nå? Vise ansvar og oppfordre til å logge av? Etablere fysiske butikker i stedet? Eller legge til rette for mer hensiktsmessig og meningsfylt bruk? Spørsmålene er mange og ubesvarte. I denne artikkelen ser vi derfor på hva som får oss til å logge av internett, hvilke konsekvenser dette har for oss selv som individer, og ikke minst hvilke konsekvenser dette kan ha for bedriftene som vil beholde kundene sine – også på nett.

Nøkkelord: velvære, logge av, teknologi, sosiale medier, internett, stress

Excessive Internet usage can lead to increased stress, decreased well-being causing us to log off the mobile. This can have severe consequences for Norwegian companies. How should companies respond to this trend? What should they do? Show responsibility and encourage consumers to log off? Build brick and mortar businesses instead? Or facilitate and encourage more meaningful Internet usage? This development raises many questions. In this article, we will look at reasons causing Internet users to log off and what consequences this will have for companies that want to keep their customers – online as well.

Keywords: well-being, log off, technology, social media, Internet, stress.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon