Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen?

En studie av norske lønnsdata for siviløkonomer og sivilingeniører i perioden 2004–2012

Førsteamauensis ved Handelshøgskolen ved OsloMet


Forsker ved Fafo

Sentraliserte lønnsforhandlinger er en viktig del av den norske eller nordiske modellen. En av fordelene med sentralisering i lønnsdannelsen er koordinering, som igjen bidrar til mindre lønnsforskjeller. Artikkelen tar utgangspunkt i at koordinering kan skje også på lokalt nivå, og ser på effekten av koordinering på lønnsspredning ved lokale forhandlinger. Vi analyserer lønnsutviklingen for sivilingeniører og siviløkonomer, og ser spesielt på ulike mål for lønnsspredning. Lønnsdannelsen er mer koordinert blant sivilingeniører enn blant siviløkonomer. Resultatene viser at lønnsspredningen er størst blant siviløkonomene. Våre funn støtter dermed hypotesen om at at koordinering bidrar til mer sammenpresset lønnsstruktur, uavhengig av om lønnsdannelsen skjer på et desentralisert nivå.

Nøkkelord: lønnsdannelse, lønnsspredning, koordinering

Centralized wage bargaining is an important part of the Norwegian or Nordic model. One of the benefits of centralization is coordination that contributes to smaller wage differentials. The paper assumes that coordination can take place at a local level, and studies the effect of coordination on the wage structure when negotiations occur at business level. The current study distinguish between two groups of white-collar workers. The two groups are «Siviløkonomer» and «Sivilingeniører», both protected vocational titles in Norway. The title «Siviløkonom» refers to an individual with a Master of Science degree in Economics and Business Administration. «Sivilingeniør» corresponds to an individual with a Master of Science degree within engineering. We analyze the wage development for the two groups and in particular study different measures of wage dispersion. The bargaining process is more coordinated among the «Sivilingeniører» than among the «Siviløkonomer». We find that the wage dispersion is significantly higher for «Siviløkonomer». The results support the conclusion that coordination in wage formation contributes to compress wages, even when negotiations happen at a local level.

Key terms: Wage formation, Wage dispersion, coordination
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon