Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Betaprisen 2017
Collaborative Consumption: Live Fashion, Don’t Own It
Developing New Business Models for the Fashion Industry
Vitenskapelig publikasjon
(side 6-24)
av Anna Soler Perlacia, Valeria Duml & Tina Saebi
Sammendrag

The rise of collaborative consumption, or the sharing economy, has brought forward new business models in many industries, such as in hotels (e.g. Airbnb), transportation (e.g. Uber), and more recently, in the fashion retail industry (e.g. Rent the Runway). While the exchange of fashion items commonly used to take place between private individuals, an increasing number of retailers have innovated their business models to provide a platform that facilitates renting or sharing of clothing items between consumers and/or the retailer. Little academic research exists, however, on how retailers can design their business models to create, deliver and capture value from this new form of collaborative consumption. Based on a sample of 26 fashion retailers (Europe, US) that engage in 'fashion-sharing', this paper analyses their respective underlying business models and identifies three types of fashion-sharing models: fashion-rental, platform-sharing model, e-commerce. In sum, we can differentiate sharing models with regard to transfer of ownership (temporary vs. permanent) and the role of the retailer (distributor vs. broker). We discuss these differences and derive implications for future research.

Vitenskapelig publikasjon
(side 25-42)
av Åge Garnes
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen presenterer en modell for suksessfullt entreprenørskap bestående av tre faktorsett. To av faktorene er velkjente, forretningsidé og entreprenørens ressursarsenal, mens den tredje faktoren – transaksjonsarena – representerer et nytt perspektiv. Kommersiell suksess forutsetter en resiprok tilpasning mellom de tre faktorsettene. Dynamikken og tilpasningene i framdriften er den dialog, de handlinger og beslutninger den potensielle entreprenøren foretar. Entreprenører som er gode prosjektledere pluss dyktige med å håndtere den løpende dialogen med sin transaksjons-arena gjennom en ofte lang «læretid», har størst sjanse for å overleve og vokse.

This article presents a model for successful entrepreneurship consisting of three factor sets. Two of the factor sets are well known: business idea and resource arsenal, while the third factor – transaction arena – represents a partly new perspective. Commercial success presupposes a reciprocal adjustment between the three factor sets. The dynamics and adaptations of progress are the dialogue, the actions and decisions the prospective entrepreneur undertakes. Entrepreneurs who are skilled project managers plus competent in handling the ongoing dialogue with its transactional arena through an often long “apprenticeship”, are most likely to survive and grow

Vitenskapelig publikasjon
(side 43-64)
av Chunyan Xie & Kjell Grønhaug
Sammendrag

This paper asks whether (positive) corporate identity influences performance, exploring the direct linkage from corporate identity to performance, and the indirect linkage from identity to reputation that, in turn, is assumed to influence performance, reflected in a tentative theory-driven model. Our model is empirically illustrated by findings from a case study of a recognized Norwegian offshore company. The results indicate not only an indirect impact of corporate identity on performance through reputation but also a direct impact of corporate identity on performance. We further extend the model based on our findings by including the dynamic characteristics of such relationships into previous static models.

Vitenskapelig publikasjon
(side 65-81)
av Harald S. Olsen
SammendragEngelsk sammendrag

Fra og med 2015 ble minimumsperioden for leasing av personkjøretøy hevet til 4 år. Begrunnelsen for endringen var at daværende minimumsperiode på 3 år medførte subsidiering av leasing ved at merverdiavgiften ikke ble belastet kjøper i sin helhet. I artikkelen vises det at økt minimumsperiode ikke har endret vesentlig på subsidieelementet ved leasing, samt at for lavutslippsbiler er endringen svært liten.

From 2015 the minimum period for leasing of passenger cars increased to 4 years. The reason for the change was that the previous minimum period of 3 years resulted in VAT subsidization of leasing. In the article I show that increasing the minimum period has not done much to change the subsidy element of leasing.

Vitenskapelig publikasjon
(side 82-102)
av Norvald Monsen
SammendragEngelsk sammendrag

Skramsvei er et borettslag som primært står overfor enveis pengetransaksjoner. Likevel må Skramsvei utarbeide sitt offisielle regnskap i form av forretningsregnskap, slik som private bedrifter som står overfor markedsmessige byttetransaksjoner. I artikkelen utarbeides imidlertid et alternativt regnskap for Skramsvei i form av kameralregnskap. Deretter diskuteres det om Skramsvei bør utarbeide forretningsregnskap eller kameralregnskap. Og basert på denne diskusjonen presenteres forslag til fortsatt forskning om regnskap for organisasjoner som primært står overfor enveis pengetransaksjoner, slik som staten, kommunene og ideelle organisasjoner samt borettslag.

Skramsvei is a housing co-operative in Norway that faces one-way money transactions. Nevertheless, Skramsvei must prepare its official accounts in the form of commercial accounts, like business enterprises that are involved in market-exchange transactions. In this article, however, alternative accounts for Skramsvei are prepared, in the form of cameral accounts. Thereafter, it is discussed whether Skramsvei should prepare commercial or cameral accounts. Furthermore, based on this discussion, suggestions for further research about accounting for organizations that primarily are facing one-way money transactions are presented, such as governmental and non-profit organizations as well as housing co-operatives.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon