Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 74)
av Bjarne Espedal
Sammendrag

Beta har nylig hatt et redaktørskifte. Det kan derfor være passende at en ny redaktør – på grunnlag av sine erfaringer – kommer med noen refleksjoner om journalens framtid.

Vitenskapelig publikasjon
(side 75-106)
av Norvald Monsen
Sammendrag

Sammendrag

Når offentlige organisasjoner skal utarbeide regnskap for en bestemt periode, kan de periodisere sine inntekter og utgifter til denne perioden ved bruk av ulike periodiseringsprinsipp, noe som resulterer i ulike typer av perioderegnskap, eller m.a.o. ulike perioderegnskapsmodeller. Formålet med artikkelen er derfor, med utgangspunkt i et regnskapsteoretisk perspektiv, ådiskutere hvilke(n) regnskapsmodell(er) som bør velges for offentlige organisasjoner.

Nøkkelord: perioderegnskap, forretningsregnskap, kameralregnskap

Vitenskapelig publikasjon
(side 107-117)
av Even Johan Lanseng
Engelsk sammendrag

Abstract

In response to ambiguous and unclear conceptualization of types of consumption value, this research develops a typology of consumption. Based on a reading of relevant literature, essentially two dimensions emerge – the purpose of the value and the nature of the valued object’s attributes. In terms of purpose, value can be defined with respect to its ability to serve as means to some further ends versus its ability to serve as an end in itself. In terms of attribute nature, the attributes providing the value can be either immediately available for judgment through the consumers’ perceptual receptors or they may need to be construed in order to be judged properly.

Vitenskapelig publikasjon
(side 118-135)
av Therese E. Sverdrup
Sammendrag

Sammendrag

Denne artikkelen presenterer et nytt perspektiv for å forstå hva som ligger bak velfungerende team. Det horisontale psykologiske kontraktsperspektivet lanseres for å forstå bedre hvordan relasjoner mellom teammedlemmer utvikles, og videre hvordan dette påvirker teamets prestasjoner. Data ble samlet inn gjennom å intervjue og observere 52 teammedlemmer i 16 team med det formål å utforske ulike typer og egenskaper av psykologiske kontrakter, og koble dette opp mot teamets prestasjoner. Resultatene viste at team som var kjennetegnet av integrerte kontrakter med oppgave- og relasjonsbaserte elementer, samarbeidet bedre, hadde bedre koordinering, var mer engasjert og hadde høyere levedyktighet, sammenlignet med team som var kjennetegnet av løse og oppgavebaserte kontrakter. Videre viste resultatene at i motsetning til tidligere forskning er brudd på psykologiske kontrakter ikke ensidig negativt, men avhenger av hvilken type kontrakt som ligger i bunn før et brudd, og hvordan bruddet håndteres.

Nøkkelord: psykologisk kontrakt, team, samarbeid, koordinering, engasjement, levedyktighet

Vitenskapelig publikasjon
(side 136-153)
av Rune Strupstad Andreassen, Kine Ryberg, Håvard Ryland Grotle, Finn Kristian Slettum & Torstein Nesheim
Sammendrag

Sammendrag

Artikkelen tar for seg hvordan og hvorfor entreprenørbedrifter benytter arbeidskraft og personbundet kompetanse som er knyttet til virksomheten på andre måter enn gjennom vanlig ansettelse. Det presenteres en deskriptiv modell for tilknytningsformer for arbeid, rettet mot entreprenørbedrifter. Den empiriske analysen er basert på data fra 19 kunnskapsbaserte entreprenørbedrifter; innen bioteknologi, undervannsteknologi og informasjonsteknologi. Forfatterne viser empirisk hvordan følgende former benyttes:

  • eksterne konsulenter

  • styremedlemmer som bidrar utover en typisk styrerolle

  • ventureselskap som ansetter nøkkelpersoner, som så blir leid ut til entreprenørbedriftene

  • uformelle bidrag fra fagpersoner i nettverk, basert på en forventning om gjensidighet

  • ubetalte bidrag fra studenter, i form av studentoppgaver

  • bidrag fra kunder i samarbeidsrelasjoner, særlig i forbindelse med produktutvikling

  • indirekte og direkte bidrag knyttet til tilhørighet til formelle klynger og inkubatorer

Forfatterne drøfter også sammenhengen mellom kompetansetyper og de ulike tilknytningsformene. I avslutningen trekkes det fram noen implikasjoner for videre forskning.

Nøkkelord: entreprenørskap, menneskelige ressurser, kompetanse, tilknytningsformer for arbeid

Vitenskapelig publikasjon
(side 154-172)
av Åge Gjøsæter, Kjell Grønhaug & Chunyan Xie
Engelsk sammendrag

Abstract

The paper investigates how a strategic idea to operate offshore service vessels in an environmentally sustainable way was transformed into practical realities. The research case was a campaign to reduce the consumption of diesel-fuel, in the paper referred to as the case of “green operations”. Our findings were seven key practices for realizing environmentally sustainable praxis. The practices were the creation and promotion of a strategic idea, concretizing how the idea could be transformed into practical realities, the construction of a goal-oriented and innovative contractual arrangement, encouraging the enactment of fuel-saving operations whenever possible, acknowledging middle managers on board the offshore service vessels as key strategy makers, and organizing the campaign as a competition among the vessels in carrying-out the most fuel-saving “green operations”. Finally, but not in the least, corporate managers following-up, supporting, and facilitating strategic activities, were identified as crucial.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon