Sammendrag

Det er velkjent at empirisk forskning har viet stor oppmerksomhet til sammenhengen mellom aksjekurser og regnskapsinformasjon. Ifølge Ohlson (1990; 1991) svikter den eksisterende teorien med å forklare tilstrekkelig hvorfor og hvordan aksjemarkedet reagerer på regnskapsinformasjon. På 1990-tallet ble flere sentrale teoretiske arbeidet publisert. Et av de viktigste er Feltham og Ohlson (1996) [FO96]. Formålet med denne artikkelen er todelt. Siden FO96 i begrenset grad drøfter egenskapene ved modellen som de bygger sitt arbeid på, vil dette bli gjort grung i denne artikkelen. For det andre blir det vist at konklusjonen til FO96 om at avskrivningsplanen er uavhengig av ny informasjon når man verdsetter igangsatte prosjekter basert på regnskapsinformasjon, kun holder under bestemte antakelser.

Nøkkelord: regnskapsmessig verdisettelse, ikke-varige kontantstrømavvik, avskrivninger