Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 6-19)
av Sjur Westgaard, Steinar Veka, Erik Haugom & Gudbrand Lien
Engelsk sammendrag

ABSTRACT

This paper examines the empirical risk characteristics of European energy markets covering Crude Oil, Gas Oil, Natural Gas, coal, and electricity markets from ICE, EEX, and Nasdaq OMX in the period 2006 to 2012. Energy producers and consumers as well as financial institutions may have complex portfolios of long and short positions in these new markets, hence there is a need of assessing risk adequately. Despite all being energy carriers, commodities included in the study are quite different in terms of production technology, consumption flexibility, storage and transportation. As a consequence, European energy markets have very distinct features with different dynamics, correlation and risk characteristics that change over time. One should be very careful applying «standard models» from banks (risk metrics and historical simulation) for energy commodity portfolios that do not take into account these features.

Vitenskapelig publikasjon
(side 20-40)
av Ingeborg Astrid Kleppe, Lena Mossberg & Kjell Grønhaug
Engelsk sammendrag

ABSTRACT

News media are central in forming public opinion images of other countries. In this longitudinal and multinational study of news media coverage of one small country we identify three types of images: brother-land image, acquaintance image, and foreigner image. The three types of images vary along dimensions such as media salience, cognitive versus affective content, complexity, and self versus other anchoring. The difference between a rich and complex image in a brother-land compared to superficial and stereotypical knowledge in a foreign-land has extensive implications for country and tourism marketing strategies.

Vitenskapelig publikasjon
(side 41-50)
av Kevin Kaushal, Knut Landa, Annette Øveraasen Lindman & Joachim Thøgersen
Sammendrag

SAMMENDRAG

Systemet for lønnsdannelse er en viktig del av den nordiske modellen. I Norge har vi lange tradisjoner for et inntektspolitisk samarbeid, der de store organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden legger rammene for den samlede lønnsutviklingen. Argumentet for en slik sentralisering av lønnsdannelsen er at dette vil bidra til mer moderasjon, lav arbeidsledighet og mindre lønnsforskjeller. Dette argumentet ligger også bak videreføringen av sentraliseringen i den nordiske modellen. Et viktig bidrag i litteraturen om sentralisering og reallønn er Calmfors og Driffil (1988). De fant en pukkelformet sammenheng mellom sentraliseringsgrad og reallønna. Vi har undersøkt om denne sammenhengen fremdeles er gjeldende, og vår analyse tyder på at pukkelhypotesen fremdeles er relevant.

Vitenskapelig publikasjon
(side 51-68)
av Terje Heskestad
Sammendrag

Sammendrag

Det er velkjent at empirisk forskning har viet stor oppmerksomhet til sammenhengen mellom aksjekurser og regnskapsinformasjon. Ifølge Ohlson (1990; 1991) svikter den eksisterende teorien med å forklare tilstrekkelig hvorfor og hvordan aksjemarkedet reagerer på regnskapsinformasjon. På 1990-tallet ble flere sentrale teoretiske arbeidet publisert. Et av de viktigste er Feltham og Ohlson (1996) [FO96]. Formålet med denne artikkelen er todelt. Siden FO96 i begrenset grad drøfter egenskapene ved modellen som de bygger sitt arbeid på, vil dette bli gjort grung i denne artikkelen. For det andre blir det vist at konklusjonen til FO96 om at avskrivningsplanen er uavhengig av ny informasjon når man verdsetter igangsatte prosjekter basert på regnskapsinformasjon, kun holder under bestemte antakelser.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon