Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nekrolog
(side 95-96)
av Bjarne Espedal
Vitenskapelig publikasjon
(side 97-111)
av Even Johan Lanseng & Maarten L. Majoor
Engelsk sammendrag

This study examines differences in men and women’s reactions to models, number of product arguments, and claim type (hedge and pledge) in advertising. Based on the selectivity model, it is proposed that men process models as cues and will therefore prefer models of the opposite sex. Contrary to this, women process models as product arguments and will therefore prefer models of the same sex. Results from a conjoint study embedded in an online survey reveal that men prefer opposite-sex models, whereas women prefer same-sex models or model couples. These sex differences are partially moderated by involvement. The utility for few product arguments tend to be weakly higher for men than for women. No differences are found for claim type.

Acknowledgm​ent:

This article is based on Maarten L. Majoors MSc Thesis "Gender, need for cognition and product category involvement as influencers of responses to advertising" written at BI Norwegian Business School. Authors are listed alphabetically.

Vitenskapelig publikasjon
(side 112-123)
av Haavard Koppang & Bernt Stokstad
SammendragEngelsk sammendrag

Douglas Waltons bidrag til argumentasjon og uformell logikk anvendes her på to markedsledende norske bøker om coaching. Ut fra denne analysen vil vi argumentere for at vage amerikansk baserte normer for coach-atferd og skeive argumenter kan fristille coach fra forutsetninger om konfidensialitet. Idealisert coachee, som permanent frisk og usvekket, kan forledes til å godta at det private blir allemannseie og at mislykket erfaring med coaching er eget ansvar tross betydelige utlegg for en leveranse. Jo mindre lesere er forberedt på bruk av skeive argumenter, jo mer har forfatter å hente på bruk av dem.

Informal Logic and Fallible Arguments on Coaching

Analysis based on Douglas Walton’s contribution to argumentation and informal logic gives intriguing examples of weak or fallible arguments in a selection of Norwegian market leading books on coaching. Loose standards though open up for beguiling coachee with the best possible outcome for couch. Readers with trust in books and authors make it facile to convince into coaching with weak or fallacious arguments by twisting the evidence.

Vitenskapelig publikasjon
(side 124-142)
av Svein Ulset
Engelsk sammendrag

This case study examines the post-acquisition integration challenges in the Roxar/Emerson case, two years after Emerson, a diversified American multinational company, acquired Roxar, a Norwegian supplier of advanced measurement instruments and reservoir modeling software to the global subsea market. A preliminary synergy review concludes that, despite a considerable synergy potential between Roxar and two other Emerson companies, only modest gains have so far been achieved. From a business model perspective, the case study examines the synergy potentials that may exist between the companies and how such potentials can be realized by redesigning and integrating their value chain activities in a way that simultaneously enables Roxar to create and deliver more value to its customers and to capture its rightful share of that value.

Vitenskapelig publikasjon
(side 144-155)
av Jon Lundesgaard
Sammendrag

Professor Gjesdal ved NHH er en internasjonalt prominent bidragsyter til regnskapsfaget. I et norsk bidrag fra 1990 går han nærmere inn på det grunnleggende spørsmålet om hva finansregnskapet sier om det økonomiske resultat (verdiskapningen). Bidraget er blitt brukt en god del i undervisningen. Etter Gjesdal (1990) har residualinntektsverdsetting (RIV) fått mye oppmerksomhet. I artikkelen kobles RIV med arbeidet til Gjesdal på en måte som fremmer innsikten i hva finansregnskapet har å bidra med.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon