Sammenhengen mellom prestasjon og lønn, ellerperformance and pay,blant profesjonelle idrettsutøvere har vært gjenstand for mange analyser, spesielt i amerikansk sportsøkonomisk forskning. I de senere år har det også blitt gjennomført noen slike studier blant fotballspillere i Europa. Denne artikkelen ser nærmere påperformance-pay-sammenhengen for spillerne i den norske Tippeligaen i 2009. Basert på en regresjonsanalyse med såkaltfixed effectsfor lagtilhørighet, slås det fast at variablene antall kamper spilt i løpet av sesongen, antall scorede mål i løpet av sesongen, antall landskamper totalt sett i karrieren samt den gjennomsnittlige karakteren på VGs spillerbørs i 2009 alle har positive og signifikante effekter på lønn i både statistisk og substansiell forstand. Disse funnene er samlet sett i tråd med hypotesene som lå til grunn for analysene, og det konkluderes med at arbeids­markedet for toppidrettsutøvere er et velegnet naturlig ”laboratorium” for å teste ut hypoteser basert på økonomisk teori. Mer norsk forskning på området etterlyses.

Nøkkelbegreper:Tippeligaen, lønnsvariasjon, prestasjoner, fotball