Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler/Articles
Vitenskapelig publikasjon
(side 94-104)
av Christer Thrane
Sammendrag

Sammenhengen mellom prestasjon og lønn, ellerperformance and pay,blant profesjonelle idrettsutøvere har vært gjenstand for mange analyser, spesielt i amerikansk sportsøkonomisk forskning. I de senere år har det også blitt gjennomført noen slike studier blant fotballspillere i Europa. Denne artikkelen ser nærmere påperformance-pay-sammenhengen for spillerne i den norske Tippeligaen i 2009. Basert på en regresjonsanalyse med såkaltfixed effectsfor lagtilhørighet, slås det fast at variablene antall kamper spilt i løpet av sesongen, antall scorede mål i løpet av sesongen, antall landskamper totalt sett i karrieren samt den gjennomsnittlige karakteren på VGs spillerbørs i 2009 alle har positive og signifikante effekter på lønn i både statistisk og substansiell forstand. Disse funnene er samlet sett i tråd med hypotesene som lå til grunn for analysene, og det konkluderes med at arbeids­markedet for toppidrettsutøvere er et velegnet naturlig ”laboratorium” for å teste ut hypoteser basert på økonomisk teori. Mer norsk forskning på området etterlyses.

Nøkkelbegreper:Tippeligaen, lønnsvariasjon, prestasjoner, fotball

Vitenskapelig publikasjon
(side 105-131)
av Per E. Pedersen, Herbjørn Nysveen & Helge Thorbjørnsen
Engelsk sammendrag

The purpose of this article is to investigate the influences of value proposition designs on consumers’ perception of service attributes and performances for new services. When a technology or service is new to its consumers, designing the service value proposition is a challenging task. The value proposition design is perceived and interpreted by consumers through a complex value assessment, which for new services is also influenced by prior beliefs and attitudes in addition to actual service experience. In a quasi-experiment, we test the effects of value proposition alternatives on attribute perceptions, value drivers (applying theory of planned behavior – TPB), and performance for two new services – mobile VoIP and multi-play. Results show that three of the five value propositions manipulated are reflected in service attribute perceptions. Focusing on these three value propositions, the results show that most of the value drivers are rather insensitive to the value propositions. However, a mediator analysis shows that service attribute perceptions only marginally influence service performance, measured as intention to use and consumer value, but that these effects are mediated through the value drivers. Consequently, we conclude that consumers seem to meet value proposition presentations with their existing beliefs, attitudes, norms and abilities; illustrating the importance of understanding the consumers’ value drivers in general, because so much of intention to use and consumer value are determined by prior beliefs, attitudes, norms and abilities. Managerial implications are discussed.

Keywords: New service development, value proposition, service attributes, theory of planned behavior, service innovation performance

Vitenskapelig publikasjon
(side 131-146)
av Lars Erling Olsen & Bendik Meling Samuelsen
Engelsk sammendrag

Product placement research has generally been conducted as laboratory experiments, and thus often lacks ecological validity. This paper reports on the results of a field study investigating category cued brand recall and brand attitude change effects of product placements in a real cinema setting using a full feature movie. We show that product placements in general are an effective means to increase top-of-mind recall and unaided brand recall. However, only product placements that played a natural and not too prominent role on the screen (i.e. high plot-integration) showed brand attitude effects.

Vitenskapelig publikasjon
(side 147-158)
av Trond Arne Borgersen & Bjørnar Karlsen Kivedal
Sammendrag

I denne artikkelen analyseres sammenhengen mellom belåningsgrader (Loan-to-value; LTV) og belåningsgevinster i husholdningenes boliginvesteringer. Siden 1992 har prisutviklingen i det norske boligmarkedet gitt betydelige formuesgevinster for boligeierne. Samtidig ser gjeldsveksten ut til å ha stabilisert seg på et høyere nivå enn inntektsveksten. En vekst i boligpriser og gjeld som overstiger veksten i inntekt, knyttes ofte opp mot finansielle akseleratorer. Når boliginvesteringer lånefinansieres, inkluderer formuesgevinsten både en pris- og en belåningsgevinst, der begge kan gi opphav til akseleratorprosesser. I situasjoner der renten er lav og boligprisveksten høy, gir boligmarkedets meravkastning belåningsgevinster for boligeierne. Belåningsgevinsten er positivt relatert til boliginvesteringens belåningsgrad. Artikkelen kombinerer en boligprismodell med en ramme for boliginvesteringenes finansieringsstruktur og belyser effekten av endringer i LTV på belåningsgevinsten og boligmarkedets kortsiktige akseleratormekanismer. Vi finner sterke formuesgevinster fra økt LTV både i tilfellet med realøkonomiske og i tilfellet med finansielle sjokk. Økningen i belåningsgevinst som følger fra høyere LTV i en situasjon der boligmarkedets meravkastning er positiv, kan gi positive impulser til boligprisutviklingen på sikt.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon