Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 2-18)
av Joachim Thøgersen
Sammendrag

Denne artikkelen presenterer en OLG modell med et ikke-fondert pensjonssystem, der aktørene har perfekt fremsyn. Tiden antas å være diskret, og individene antas å leve i to perioder. Selv i en enkel versjon av et slikt oppsett vil kapitaldynamikken være komplisert. Dette innebærer at kapitalutviklingen vil beskrives med en differenslikning som ikke kan løses eksplisitt. For å studere kapitaldynamikken må en da forholde seg til numeriske løsninger eller en implisitt løsning. I flere tilfeller vil det imidlertid være ønskelig å løse for kapitaldynamikken eksplisitt. I denne artikkelen presenteres fire ulike måter å formulere modellen på slik at kapitaldynamikken kan studeres eksplisitt. Avslutningsvis ser vi på et eksempel for å illustrere hvordan eksplisitte løsninger er nyttig dersom en skal studere den økonomiske veksten under ulike pensjonssystemer.

Vitenskapelig publikasjon
(side 20-39)
av Tor Busch & Grete Wennes
Sammendrag

Offentlig sektor er de siste 30 årene omfattende reformert i de fleste vestlige land, og introduksjonen av New Public Management har ført til at markedsmekanismer er innført på en rekke områder i offentlig tjenesteproduksjon. Formålet med denne studien var å undersøke om organisasjonsidentiteten har noen betydning for holdninger til bruk av markedsløsninger i offentlig sektor. Resultatene viser at ledere som opplever at deres organisasjon har en nytteorientert organisasjonsidentitet, har langt mer positive holdninger til markedsløsninger enn ledere som i større grad vurderer at deres organisasjoner har en normativ organisasjonsidentitet. Det er også sterke indikasjoner på at ledere som betrakter hensyn til hva innbyggerne mener og lojalitet til politiske beslutninger som viktige verdier, er mer positive til markedsløsninger, mens ledere som legger vekt på verdien et generelt samfunnsansvar har, har mer negative holdninger til slike løsninger.

Vitenskapelig publikasjon
(side 40-62)
av Tom Rosendahl, Asbjørn Egir, Lars Kristian Due-Sørensen & Hans Jørgen Ulsund
Engelsk sammendrag

This paper investigates various factors that have been prominent in driving or restraining the implementation of Integrated Operations within the Norwegian oil industry – from a change management perspective. We have conducted a cross-sectional case study where data have been gathered from 15 in-depth interviews as well as relevant documents from actors in the industry. Findings reveal that multiple forces have affected the implementation of Integrated Operations to various extents. In this paper we will focus in three of them: Understanding the rationale of IO; Establishing support for change; and Technological solutions. As no study on trends in implementing Integrated Operations across companies on the Norwegian Continental Shelf has previously been conducted, findings based on data gathered across multiple organizations in the Norwegian oil industry should have a great potential to improve the future development and implementation of Integrated Operations.

Key words: Change Management, Integrated Operations, Resistance to Change, Employee Commitment

Vitenskapelig publikasjon
(side 63-78)
av Svein Ulset
Engelsk sammendrag

In the petroleum industry,oil companiesbuy subsea systems from a few diversifiedmaincontractorswhich again buy components and subsystems from a large number of specializedsubcontractors. This case study shows that a small specialized subcontractor like ClampOn may compensate for the lack of synergy in competition with their much larger diversified rivals by pursuing specialized technology development, by piggybacking on the global networks of internationally diversified main contractors, and by outsourcing remaining parts of their value chain to complementary cluster firms. As a consequence, small specialized subcontractors like ClampOn may succeed in global competition with much larger diversified rivals.

Vitenskapelig publikasjon
(side 80-92)
av Carsten Martin Syvertsen & Hans-Jørgen Wallin Weihe
Engelsk sammendrag

The article contains a historical study of the Norwegian export of natural ice to the United Kingdom between 1850 and 1914. We use novel contributions within the fields of entrepreneurship and marketing to illustrate that Norwegian exporters managed to achieve large market shares in the United Kingdom because they controlled vital parts of the value chain. When the refrigerator was introduced in the years before the First World War, Norwegian ice became less attractive for retailers, leading to a dramatic fall in demand. Marketing theory suggests that Norwegian exporters were unable to sustain their competitive advantages. The outbreak of the First World War and the German embargo of the North Sea led to a reduction of Norwegian export of natural ice to the United Kingdom. After the war, the Norwegian traders had lost most of their markets and new technology like refrigerators and artificially produced ice had made natural ice into an old-fashioned commodity.

Key words: History of natural ice trade, Norwegian success and failure, new dominant logic for marketing and entrepreneurship.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon