Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 96-113)
av Torstein Nesheim
Sammendrag

Ifølge Business Process Management-litteraturen har prosesseierne en nøkkelrolle når det gjelder standardisering og kontroll av arbeidsprosesser. Tidligere forskning har i liten grad analysert hvordan denne rollen bygges inn i organisasjonens struktur. I denne artikkelen vil vi beskrive og analysere hvordan prosesseiere som en horisontal ”overbygning” sameksisterer og samhandler med ledere og ansatte i den hierarkiske linjeorganisasjonen. Basert på intervjuer og en survey i en stor organisasjon vil vi a) beskrive en matriseliknende struktur med vekt på prosesseierrollen, b) gå inn på rasjonalet bak og utfordringer i denne organisasjonen, og c) analysere spenninger i denne typen organisasjon.

Vitenskapelig publikasjon
(side 113-132)
av Leif B. Methlie, Herbjørn Nysveen & Per E. Pedersen
Engelsk sammendrag

This article focuses on business model options for triple play and mobile Voice over Internet Protocol (VoIP) services offered in heterogeneous networks. Our holistic approach seeks to illuminate and describe business model choices, the important structural conditions for business model choices and the potential performance effects of those choices. Using 14 interviews with key informants in relevant companies, we present the main viewpoints on dimensions of business model consideration, structural conditions and potential performance effects. The two heterogeneous network services are considered similar in several ways by the respondents when it comes to business model design, structural conditions, and performance drivers, but the respondents also identify many differences in how business models should be designed, the importance of various structural conditions, and the significance of various performance drivers. Implications for providers of services in heterogeneous networks are discussed and potential paths for future research suggested.

Key words: Heterogeneous networks, mobile VoIP, triple play, business models, in-depth interviews.

Vitenskapelig publikasjon
(side 132-140)
av Jarle Møen, Dirk Schindler & Guttorm Schjelderup
Engelsk sammendrag

In a recent article, Huizinga, Laeven and Nicodème (2008) present a novel model that motivates an extensive empirical analysis of international debt shifting. We point out that the model fails to account for internal debt, and that once internal debt is properly accounted for, the external debt mechanism they propose is not identified in the empirical analysis. We also point out that affiliate specific debt costs reduce affiliate dividends. When this is implemented in the model, their regression equation can only be derived under the very restrictive assumption that effective tax rates on dividends are the same in all countries.

JEL Codes: F23, G32, H25

Keywords: Corporate taxation, financial structure, dept-shifting.

Vitenskapelig publikasjon
(side 142-153)
av Therese E. Sverdrup, William Brochs-Haukedal & Kjell Grønhaug
Engelsk sammendrag

This paper addresses challenges in managing knowledge worker teams – and the role of psychological contracts in doing so. This is important for several reasons. In today’s organizations confronted with complex tasks, teams possessing specialized and complementary competencies and skills are often needed to succeed. Members of such teams are knowledge workers, possessing superior knowledge with high degrees of autonomy and outside options, making traditional management/leadership thinking with its emphasis on leadership authority obsolete – and even counterproductive. However, also knowledge worker teams must be managed to direct and coordinate their efforts to succeed. Psychological contracts have been indicated as a potential solution to overcome this management/leadership dilemma. In this paper, we examine and extend the concept of psychological contract and critically discuss whether, and how, it can serve as a basis for management of teams of knowledge workers where traditional management tools fail. Theoretical and managerial implications are highlighted.

Keywords: Psychological contract, team management, knowledge workers

Vitenskapelig publikasjon
(side 153-165)
av Ove Schjølberg
Sammendrag

I artikkelen diskuteres forskningsbasert undervisning i norsk høyere økonomisk-administrativ utdanning. Hensikten er å synliggjøre behovet for faglige retningslinjer når det gjelder pedagogisk praksis ved institusjonene. For det første redegjøres det for kompleksiteten i begrepet forskningsbasert undervisning. For det andre utdypes to argumenter for forskningsbasert undervisning på bachelornivået: videre masterstudier og yrkesutøvelse. For det tredje vises det at det er mulig å utarbeide vidt forskjellige forskningsbaserte undervisningsopplegg innenfor ett og samme emne. Til slutt drøftes problemer dette kan medføre og hva som kan gjøres. Det finnes i dag svært lite dokumentasjon på pedagogisk praksis innenfor artikkelens tema. Artikkelen søker derfor å bidra med ny innsikt når det gjelder behovet for mer forskningsbasert kunnskap, som kan danne grunnlaget for faglige og velbegrunnede retningslinjer.

Stikkord: Forskningsbasert, undervisning, bedriftsøkonomi, utdanning.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon