Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-17)
av Petter Osmundsen
Sammendrag

Knapphet på rigger og personell har ført til en viss kreativitet i utforming av insentivkontrakter innen boring. Så langt er det imidlertid ikke så store forskjeller mellom kontraktene som er i bruk. Artikkelen beskriver og analyserer insentivstrukturen som boreselskapene står overfor. Denne er direkte bestemt av kompensasjonsformatet i eksisterende og fremtidige borekontrakter. Indirekte ligger det også sterke insentiver i kriteriene oljeselskapene benytter for tildeling av boreoppdrag. Endring i kontraktsformat reiser en rekke aktuelle spørsmål innen ressursforvaltning, og artikkelen går i dybden på noen av disse. Fremmer evalueringskriteriene for tildeling av bore- og serviceoppdrag utvikling av ny teknologi og nye løsninger? Hvordan vil økt fokus på effektivitet påvirke reservoar­utnyttelsen?

(side 18-37)
av Tor Busch & Grete Wennes
Sammendrag

Offentlig sektor har gjennom New Public Management vært i sterk endring de siste 30 år – både internasjonalt og i Norge. Nye metoder for styring, organisering og ledelse har utfordret tradisjonelle offentlige verdier og bidratt til å redusere forskjellen mellom private og offentlige virksomheter. Formålet med denne artikkelen er å diskutere hvilke utfordringer dette skaper med hensyn til å identitetsledelse i offentlig forvaltning. Etter en gjennomgang av forskningsfronten på dette fagfeltet blir ulike identitetsmessige utfordringer knyttet til omdømme, identifisering, effektivitet og legitimitet utdypet og drøftet.

(side 38-64)
av Wolfgang Mayrhofer, Odd Nordhaug & Carlos Obeso
Engelsk sammendrag

The article focuses on job preferences, career preferences and professional preferences among elite business school master students. Moreover, these students’ views on managerial competencies and management in general are studied. Gender differences are also investigated into. Data from a survey among CEMS Master in Management students are analyzed. The article is published as a part of a project co-sponsored by CEMS (Community of Management Schools) and the French multinational company L’Oréal.

(side 65-83)
av Joachim Thøgersen
Engelsk sammendrag

This article discusses how monetary policy can be used to avoid financial and economic crises in a flexible inflation targeting setting. The main focus is on asset prices and the information they provide about the future. In analysing how monetary changes can affect the economy distinction is drawn between different horizons and between nominal and real variables. While monetary policy only affects inflation in the long run, in the short run it can affect both inflation and the real economy. This suggests a flexible inflation target regime, where both production and inflation are weighted in an intertemporal loss function for the monetary policy. I illustrate a model of optimal monetary policy where asset prices can only be interpreted as a side show through constraints on the optimization problem. However, I also show that asset prices can contain important information that makes them worth emphasising and respond to even under normal circumstances. Changes in expectations can lead to output fluctuations without disturbing the inflation level. It is argued that this could be avoided by explicitly exploiting the information in asset prices and fundamental values.

Book Review
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon