Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-21)
av Jørgen K. Sæbø
Engelsk sammendrag

Stock market anomalies are a much researched area internationally, but few studies have been published about this in Norway. The main purpose of this article is to see if some of these international anomalies are present in the Norwegian stock market for the period from July 1990 to June 2005. First of all, I find that the size and market leverage anomalies are highly present. The January effect is also present, although it seems like this more or less only applies to small stocks, and large stocks in the pre-1996 period. I also find that the average returns on Fridays and Thursdays are abnormally high, while there is nothing special about returns on Mondays.

(side 22-39)
av R. Øystein Strøm
Engelsk sammendrag

The Oslo Stock Exchange strongly recommends board independence in its Corporate Governance Codes. I evaluate the recommendation in the light of theory and empirical evidence abroad and as applied to the Norwegian setting.

(side 40-53)
av Lars E. Olsen, Nina M. Iversen & Leif E. Hem
Engelsk sammendrag

The present study focuses on how strong brands resist information feedback effects from brand extensions. Drawing upon associative network theory and schema theory, the study utilizes a real-world strong brand in the Norwegian mayonnaise category. Feedback effects were studied using hypothetical positive and negative line extensions (new products in the same category), and category extensions (new products in new categories). After exposure, neither the positive, nor the negative extensions had any effects on the evaluation of the studied brand. When combined with previous research and theory, the present findings suggest that strong brands are resistant toward negative dilution effects, and that the information effects from positive extensions are not sufficient to affect the brands’ evaluations.

(side 54-65)
av Klaus Mohn
Sammendrag

Høye oljepriser og knapphet på petroleumsressurser har rettet verdens oppmerksomhet mot sikkerhet i energiforsyningen. Vellykket leteaktivitet er en kritisk faktor for framtidig produksjon av olje og naturgass. Vi analyserer data fra norsk kontinentalsokkel ved hjelp av moderne tidsserieøkonometri, og avdekker nye sammenhenger mellom aktivitet og effektivitet i letingen etter olje og naturgass. En økning i oljeprisen stimulerer reservetilveksten både gjennom høyere leteaktivitet og større funn. Resultatene tyder videre på at oljeselskapene tar mer risiko i leteaktiviteten når oljeprisen er høy, noe som gir lavere funnrater og høyere gjennomsnittlige funnstørrelser.

(side 66-73)
av Harald S. Olsen
Sammendrag

I artikkelen drøftes beregning av renteelement i anleggskontrakt når betaling tidsmessig avviker vesentlig fra resultatføring. Det vises at paragraf 41 i NRS 2 Anleggskontrakter er noe uklart formulert, og ut fra en ordrett tolkning neppe gir et bedre bilde enn utelatelse av rentevirkning i tråd med IAS 11.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon