Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1)
av Joachim Thøgersen & Trond-Arne Borgersen
(side 2-15)
av Herbjørn Nysveen & Per E. Pedersen
Engelsk sammendrag

The purpose of this article is to study the effects of proposed antecedents of intention to use an online movie service. The antecedents are based on an extended version of the theory of planned behavior. Results from a survey among users of an online movie service indicate that the main antecedents of intention to use are perceived enjoyment and subjective norm. The results also find that the extended theory of planned behavior do not explain intention to use this kind of service very well. However, explained variance in intention to use varies across gender and age. Implications of the results are discussed, and alternative antecedents of intention to use online movie services are suggested.

(side 28-44)
av Bjarne Espedal
Sammendrag

Organisasjonsmessig endring forutsettes å være en ledelsesstyrt prosess. Med dette som utgangspunkt reiser denne artikkelen følgende spørsmål: I hvilken grad er ledere opptatt av å endre virksomhetens organisasjonsideologi? Hvilken handlingslogikk kan forklare lederes ønsker om endring? Artikkelen diskuterer disse spørsmålene på grunnlag av en studie av hvordan norske ledere beskriver og vurdere organisasjonsideologien i egen virksomhet. Studien viser for det første at ledere opplever variasjon i organisasjonsideologier – betinget av organisasjoners mål, struktur og kontekst. Studien viser for det andre at ledere ønsker å endre organisasjonsideologier – i en retning som kan karakteriseres felles og samstemt. I artikkelen argumenteres det for at ledernes tenkemåte når det gjelder endring, kan forklares ut fra en høvelighetslogikk som legger vekt på tilpasning til legetime, kulturelle og institusjonaliserte normer.

Research notes
(side 45-61)
av Johan Olaisen, Tom Rosendahl, Mona Kjenner Andersen & Tone Laila Solstad
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon