Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2-16)
av Sjur Westgaard
Engelsk sammendrag

This paper discusses the wide spectrum of statistical and mathematical methods for bankruptcy prediction that exists in the literature. We compare and analyse the applicability of the various methods in a scientific framework for financial econometrics. While many of the methods might add value in form of being a search or an explorative technique, only a few these techniques can add full value in the sense of enabling us to test and validate financial economic theories. In addition to predicting, we need models that make it possible to analyse and understand the problem of bankruptcy. Empirical models should be based on financial/economic theory and sound statistical properties. These models can be used as a communication tool between the credit analyst and the management and hence serve in a practical credit risk policy context.

(side 17-39)
av Pablo T. Spiller & Svein Ulset
Engelsk sammendrag

The paper examines why local loop unbundling (LLU) mostly fails. Unbundling, in principle, makes the local loop (subscriber line) available to competing operators and enables the development of complementary network devices and services, such as fast Internet access and IP telephony, among a larger number of competing firms. Despite its popularity among regulators, however, local loop unbundling is still little used by operators in most countries. In the paper we set out to explain this paradox. We argue, based on a transaction cost strategic analysis of the parties’ incentives and the transactions involved, that regulatory enforced LLU contracts supported by regulated cost-based pricing, suffer both from infrastructure investment disincentives and inefficient contractual safeguards against the associated transaction hazards. This makes LLU most often non-viable as a business model for local network operations, and represents in our view the most fundamental explanation for the failure of local loop unbundling. It remains to be seen whether more efficiently enforced LLU along with recently more popular forms of unbundling will produce its intended effects in terms of efficiency, innovation and growth.

(side 40-55)
av Gunnar Magne Økland & Odd Nordhaug
Engelsk sammendrag

In this paper, we present a study of the relationship between collective and individual ownership, and organizational commitment. Employees in an employee-owned shipyard are compared with employees in a conventionally owned one. Organizational commitment is treated as including identification with, involvement in and attachment to the firm. The results indicate that collective employee ownership is positively related to all these dimensions, whereas owning shares in the company individually is only weakly related. The strongest determinant of employees’ commitment was their feeling of being a co-owner.

(side 56-69)
av Terje Heskestad
Sammendrag

Når hovedformålet avgrenses til lønnsomhetsmåling, vil avskrivningene være fornuftige hvis rentabiliteten er lik internrenten. Problemet er at teoriutviklingen på dette området stort sett har blitt utviklet på grunnlag av full sikkerhet. I den praktiske regnskapsdebat-ten har det over lengre tid vært diskutert om virkningen av estimatendringer skal resultatføres i den perioden som endringen finner sted eller om virkningen i stedet skal resultatføres i endringsperioden og over gjenværende levetid. Hovedproblemstillingen i denne artikkelen er å avklare i teorien hvilken av disse to løsningene som bør velges. Det meste i artikkelen bygger på forfatterens doktorgradsavhandling om avskrivninger og usikkerhet (se Heskestad, 2001).1

(side 70-85)
av Jo Are Sand
Sammendrag

Denne studien undersøker hvorvidt lojal atferd varierer med utgangspunkt i forbrukeres personlighet. Personlighet er i liten grad blitt undersøkt i sammenheng med lojalitet. Dette er overraskende da det innen atferdsforskning i mange år har blitt argumentert for at ulike personlighetstrekk kan predikere atferd blant forbrukere. En empirisk undersø-kelse gjennomført på 214 bankkunder tyder på at personlighetstrekket Optimum Stimulation Level (OSL) kan avdekke om kunden er tilbøyelig til å være lojal eller ikke, samt at tradisjonelle drivere for lojalitet vil ha ulik betydning for kunder med forskjellige personlighetstrekk. Studien påviser at effekten av affektiv lojalitet på gjenkjøpsintensjon vil variere med kundenes OSL. Analysen indiker at forskning på lojalitet hittil har vært mangelfull. Med bakgrunn i dette funn blir teoretiske og praktiske implikasjoner diskutert.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon